Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • kultura
 • sport
350 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
15 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
2 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
90 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
5 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
8 560 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
451 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
27 100 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
290 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
200 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
18 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
6 900 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
115 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
118 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
365 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • sport
32 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
284 840 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
824 740 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
88 100 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
642 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
24 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski