Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
50 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja publiczna i drogi
 • bezpieczeństwo
227 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
136 955 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
70 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
81 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
150 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
133 100 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie publiczne
360 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
128 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
135 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
70 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • zdrowie publiczne
360 000 zł
Oceniony negatywnie
 • sport
 • profilaktyka prozdrowotna
8 880 zł
Niewybrany w głosowaniu