Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
165 040 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
64 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
155 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
275 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
277 600 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
19 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
50 000 zł
Wycofany przez autora

01

16
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
230 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
575 100 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
316 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
88 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
320 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
140 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
517 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
50 414 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
129 375 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
990 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
432 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
90 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
144 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski