Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • przestrzeń publiczna
12 800 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
490 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
24 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • zieleń miejska
132 250 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
93 600 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • sport
73 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
18 600 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
11 800 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
82 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
130 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
96 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
11 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
6 500 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
6 500 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • upowszechnianie czytelnictwa
220 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • sport
102 500 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
260 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski