Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
100 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • sztuka
 • twórczość artystyczna
7 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
180 642 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
500 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
65 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
40 000 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
317 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
16 982 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
72 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
45 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
330 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
350 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
40 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo pieszych
30 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
833 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
48 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • sport
500 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
40 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
140 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
20 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
140 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
15 700 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
60 000 zł
Oceniony negatywnie