Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
30 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
180 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
140 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
185 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • integracja sąsiedzka
250 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • pomoc społeczna
 • sport
115 140 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
45 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
 • aranżacja wnętrz
80 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
240 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
420 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
168 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
136 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
105 358 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
18 450 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
111 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
230 400 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
50 000 zł
Niewybrany w głosowaniu