Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
15 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
136 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • zieleń miejska
390 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
21 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
320 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
45 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
280 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
25 900 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
100 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
108 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
92 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • zdrowie
22 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
60 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
14 400 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
55 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
40 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
105 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski