Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • pomoc społeczna
39 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
250 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
20 100 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
1 290 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
150 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
355 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
193 400 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
75 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
10 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
420 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
520 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
210 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
380 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
2 675 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
500 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
39 100 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
862 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
300 000 zł
Oceniony negatywnie