Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
368 300 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
600 000 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
180 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
60 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
800 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
360 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • sport
400 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
350 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
676 485 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
49 400 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
40 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
58 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
320 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
350 800 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
40 000 zł
Wycofany przez autora
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
40 000 zł
Wycofany przez autora
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
46 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
320 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
486 590 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
20 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
140 000 zł
Wycofany przez autora
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
40 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
300 000 zł
Oceniony negatywnie