Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
450 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
660 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
20 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
588 528 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
70 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • sport
 • zdrowie
303 329 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
446 985 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
400 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
180 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
71 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
554 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
299 800 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • sport
684 005 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
153 400 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
208 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
140 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
50 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
294 375 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • pomoc społeczna
8 000 zł
Niewybrany w głosowaniu