Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo
1 400 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
800 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
400 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
320 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
600 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
991 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
700 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
750 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
310 562 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie i bezpieczeństwo
10 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
115 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • sport
120 000 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
350 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Wawer

100
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
5 zł
Wycofany przez autora
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
991 082 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
991 082 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
520 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • sport
110 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
830 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
6 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • przestrzeń dla psów
77 025 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • higiena
370 000 zł
Wycofany przez autora