Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
320 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
469 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
200 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
800 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
475 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
100 000 zł
Wycofany przez autora
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
40 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
400 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
285 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
150 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo
336 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
120 000 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
270 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
40 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
561 400 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
440 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
30 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
420 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
700 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
800 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
800 000 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
 • sport
860 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
420 000 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
 • sport
800 000 zł
Wycofany przez autora
 • pomoc społeczna
1 000 zł
Oceniony negatywnie