Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
595 300 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
395 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
40 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
65 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
997 336 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
467 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
780 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
498 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
282 400 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
432 179 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
430 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
1 600 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • bezpieczeństwo
227 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
72 900 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
80 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
862 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
388 050 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
392 000 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
230 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
20 000 zł
Oceniony negatywnie