Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
388 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
199 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie publiczne
300 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie publiczne
300 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
879 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
248 560 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • sport
8 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
1 000 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
40 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
2 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
43 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
11 940 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
480 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
40 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
130 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
70 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
890 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
43 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
898 321 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
24 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
142 300 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • Sztuka uliczna
115 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
57 600 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
60 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
160 000 zł
Oceniony negatywnie