Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
218 000 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
188 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
173 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
180 000 zł
Wycofany przez autora
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
575 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
49 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
334 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • sport
30 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
40 500 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
73 100 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • zieleń miejska
23 825 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
188 260 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
174 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zdrowie i bezpieczeństwo
20 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
68 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
60 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
22 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
577 250 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski