Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
650 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
 • Pomoc ptakom
100 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
157 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
28 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • sport
4 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
53 100 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
444 600 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
72 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • ochrona środowiska
50 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
3 600 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
28 900 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie publiczne
322 500 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
160 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
6 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
860 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • Bezpieczeństwo
280 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
23 750 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • sport
159 408 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski