Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
67 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
228 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
888 810 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo
49 900 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zwierzęta
130 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
190 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
 • rekreacja
 • integracja dla dzieci i rodzin
62 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo publiczne
60 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
525 880 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
262 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
24 800 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • promocja
90 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo
49 900 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
20 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
30 000 zł
Niewybrany w głosowaniu