Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
58 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
292 975 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
641 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
229 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
15 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
336 750 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
390 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
70 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
130 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
24 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
340 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
675 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
330 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • sport
90 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
2 000 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
254 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
450 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
300 000 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
709 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
282 500 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
6 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
40 000 zł
Niewybrany w głosowaniu