Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
300 000 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
171 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
100 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
673 300 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • sport
8 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • pomoc społeczna
 • sport
193 540 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
70 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
290 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
150 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
930 403 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
20 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
17 588 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
80 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • sport
834 260 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
700 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • sport
43 950 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • sport
981 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
991 082 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • pomoc społeczna
135 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
200 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski