Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • sport
291 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
168 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
280 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
80 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • rekreacja
350 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
30 120 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
23 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
26 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
560 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
500 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
80 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
276 275 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
454 545 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
251 800 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
162 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
150 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sport
26 350 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
15 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
250 000 zł
Oceniony negatywnie