Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
90 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
22 800 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
90 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
617 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
529 752 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie mieszkańców
470 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
412 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
30 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
200 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
10 000 zł
Wycofany przez autora
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
879 605 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • sport
29 671 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
210 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
30 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
125 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
30 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
120 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
2 000 zł
Wycofany przez autora
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
218 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
375 000 zł
Niewybrany w głosowaniu