Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
50 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
200 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
50 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
19 600 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
10 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • sztuka
 • twórczość artystyczna
17 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
717 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • kultura
 • pomoc społeczna
100 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
32 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
14 840 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
40 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
35 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
140 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
412 100 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
15 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • sport
82 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
15 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
10 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
334 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
30 000 zł
Oceniony negatywnie