Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo
181 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
991 082 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo
129 700 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
261 760 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
69 495 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
70 800 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
173 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
142 600 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
20 837 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
55 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • zieleń miejska
188 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • sport
119 040 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
425 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
449 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • pomoc społeczna
 • sport
148 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
235 897 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
4 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
3 100 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
275 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
55 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
18 160 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
100 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
450 000 zł
Niewybrany w głosowaniu