Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja publiczna i drogi
55 600 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
412 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
412 000 zł
Wycofany przez autora
 • kultura
52 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
374 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
52 684 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
34 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
147 800 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
25 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
65 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
 • integracja sąsiedzka
198 952 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
280 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Skatepark

253
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
280 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
795 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • zieleń miejska
 • Bezpieczeństwo publiczne
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
83 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
274 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
11 500 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
2 800 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
17 600 zł
Wycofany przez autora
 • psychoedukacja
14 300 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
42 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
187 150 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
180 000 zł
Niewybrany w głosowaniu