Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • przestrzeń publiczna
 • sport
376 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • sport
814 444 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
58 950 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
498 660 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
44 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
100 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
21 700 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • kultura
47 900 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
34 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
37 170 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • ochrona środowiska
82 400 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
67 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
24 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
33 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
17 800 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • edukacja
 • kultura
30 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • sport
70 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
10 000 zł
Oceniony negatywnie