Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
120 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
160 000 zł
Oceniony negatywnie
 • kultura
215 000 zł
Wycofany przez autora
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
547 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
12 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo
109 800 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
50 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
 • sport
21 100 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
30 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
13 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
23 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
96 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
40 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • ZDROWIE PUBLICZNE
300 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
100 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • przestrzeń publiczna
14 000 zł
Niewybrany w głosowaniu