Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • kultura
20 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
350 000 zł
Oceniony negatywnie
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
399 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
499 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
 • Promocja czytelnictwa
220 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • przestrzeń publiczna
 • sport
650 000 zł
Oceniony negatywnie
 • pomoc kotom wolno żyjącym
30 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
190 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
35 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
48 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
96 000 zł
Oceniony negatywnie
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
13 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
300 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
75 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
120 000 zł
Oceniony negatywnie
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
80 109 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
20 000 zł
Oceniony negatywnie
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
63 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
 • edukacja
 • kultura
57 400 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
610 375 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
315 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
 • komunikacja publiczna i drogi
495 800 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski