Strefa użytkownika

Wyniki głosowania

planowane
15.07.2021

Podstawowym kryterium wyłonienia projektów do realizacji jest liczba zdobytych głosów. Na tej podstawie tworzona jest lista rankingowa. Drugim kryterium jest koszt realizacji danego przedsięwzięcia. Projekty, które zdobyły najwięcej głosów i mieszczą się w ogólnej kwocie przeznaczonej na realizację pomysłów na poziomie dzielnicowym w danej dzielnicy albo na poziomie ogólnomiejskim, zostają rekomendowane do realizacji. Dodatkowo, na poziomie dzielnicowym projekt musi uzyskać co najmniej 50 ważnych głosów, a na poziomie ogólnomiejskim co najmniej 100 ważnych głosów.

Informacja o wynikach głosowania pojawia się na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń urzędów dzielnic. Autorzy projektów również otrzymują powiadomienie.

Ostateczną listę zadań przeznaczonych do realizacji zatwierdza Rada m.st. Warszawy uchwalając budżet m.st. Warszawy na rok 2022. Realizacja wybranych przez mieszkańców pomysłów w ramach tej edycji budżetu obywatelskiego rozpocznie się w 2022 r.

Wygrają (a więc zostaną rekomendowane do realizacji) te projekty, które uzyskają najwięcej głosów i zmieszczą się w kwocie przeznaczonej dla danej dzielnicy lub na poziom ogólnomiejski. Może zdarzyć się tak, że wygra kilka bardzo drogich projektów lub kilkanaście tańszych, mniejszych.

Ponadto, aby pomysł mógł zostać wybrany na poziomie dzielnicowym musi na niego zagłosować co najmniej 50 osób, a na poziomie ogólnomiejskim co najmniej 100 osób. Liczą się wyłącznie głosy ważne. Nawet jeżeli miejsce na liście i koszt realizacji pozwala na realizację pomysłu, projekt nie zostanie wybrany do realizacji, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego poparcia mieszkańców.

Szukasz więcej odpowiedzi?

Ikona informacje

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi