Ogrodnik do małego parku przy Bernardyńskiej

1370
Wycofany przez autora
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 9
Autor pomysłu Gabriela Wojciechowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
16 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Zatrudnienie ogrodnika do opieki nad parkiem przy ul. Bernardyńskiej w okresie od marca do października 2018 r. W zakres obowiązków ogrodnika wchodziłyby wszelkie drobne prace stosowne do pory roku utrzymujące zieleń parkową w dobrym stanie. Ogrodnik powinien także sygnalizować wykonawcom nowo powstałych obiektów konieczne naprawy gwarancyjne i monitorować regularne sprzątanie terenu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 9
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park tworzony jest na terenie pomiędzy ciągiem pieszym na tyłach bloków Bernardyńska 12, 10, 6 i 4 a Kanałkiem Czerniakowskim, ograniczony od wschodu drogą gruntową przy bloku Bernardyńska 2, a od zachodu terenem przedszkola przy Bernardyńskiej 14.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zatrudnienie ogrodnika do opieki nad parkiem przy ul. Bernardyńskiej w okresie od marca do października 2018 r. W zakres obowiązków ogrodnika wchodziłyby wszelkie drobne prace stosowne do pory roku utrzymujące zieleń parkową w dobrym stanie. Ogrodnik powinien także sygnalizować wykonawcom nowo powstałych obiektów konieczne naprawy gwarancyjne i monitorować regularne sprzątanie terenu.
Opis projektu
Ogrodnik byłby zatrudniony na okres 8 miesięcy, od wczesnej wiosny do jesieni, w niepełnym wymiarze godzin (teren nie jest duży). W zakres obowiązków ogrodnika wchodziłyby wszelkie drobne prace utrzymujące zieleń parkową w dobrym stanie od marca do października włącznie, a także zlecanie poważniejszych prac odpowiednim służbom, np. usuwanie skutków burz. Ogrodnik powinien także sygnalizować wykonawcom nowo powstałych obiektów małej architektury czy nawierzchni żwirowych konieczne naprawy gwarancyjne, monitorować regularne sprzątanie terenu, w tym opróżnianie koszy na śmieci. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna mieć odpowiednie wykształcenie i móc wykazać się doświadczeniem w wykonywanym zawodzie. W niektóre miesiące roku ogrodnik miałby więcej realnej pracy, w inne mniej, codziennie jednak musiałby pojawiać się w parku. Z jakości wykonanej pracy rozliczałby ogrodnika administrator terenu ZGN Mokotów.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dla utrzymania efektów pracy projektantów zwiększona dbałość o runo i poszycie roślinności parkowej byłaby szczególnie korzystna w pierwszym roku istnienia parku.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Comiesięczne wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze godzin na stanowisku ogrodnika -2000 zł brutto
8 x 2000 zł = 16 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
16 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

19.04.2017 13:05
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Prace ogrodnicze polegające na nasadzeniu krzewów, bylin i traw będące finalnym etapem realizacji projektu utworzenia parku przy Bernardyńskiej (BP 2016) zostaną najprawdopodobniej przeprowadzone w sezonie jesiennym. Okres od marca do października 2018 zostanie zatem objęty umowami gwarancyjnymi wykonawcy. Wobec powyższego zdecydowałam się wycofać projekt.
    Dziękuję autorowi projektu „Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle” za krytyczne uwagi podczas marcowego spotkania dyskusyjnego.
    Gabriela Wojciechowska  22.04.2017 21:13 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany