Poidełka wody pitnej w Śródmieściu Południowym

1461
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Śródmieście Południowe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
92 250 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 462 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt proponuje postawienie poidełek wody pitnej wg wybranego w drodze konkursu wzoru poidełka dla Warszawy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
16.06.2021 11:06

Wszystkie projekty polegające na wykonaniu poidełek realizowane są systemowo, według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st Warszawy. W tym zakresie pod koniec 2017 r. uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową dla poidełka oraz wymagane uzgodnienia.

W marcu 2018 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na produkcję poidełek. W postępowaniu uzyskano jedną ofertę, której wartość przekraczała środki, jakimi dysponował Zamawiający, w związku z czym przetarg został unieważniony. W maju powtórzono postępowanie na wybór Wykonawcy. Wpłynęły dwie oferty również przewyższające budżet - ponownie unieważniono postępowanie.

We wrześniu 2018 r. ogłoszono kolejne postępowanie na produkcję poidełek. Udało się wyłonić wykonawcę i podpisać umowę na stworzenie prototypu, a następnie wyprodukowanie 177 sztuk poidełek.

W dalszej kolejności, zostanie wybrana firma, która zamontuje poidełka, wraz z wykonaniem przyłączy, przygotowaniem gruntu itp.

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa w ramach, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na instalacji źródełek wody pitnej w przestrzeni miejskiej, w okresie lipiec – październik 2019 r. realizowany był pilotażowy projekt, obejmujący montaż na istniejących hydrantach 30 miejskich źródełek.

Lokalizacje dla źródełek realizowanych w ramach pilotażu wybrane zostały pod względem ich dostępności (braku konieczności przebudowy przyłączy, oraz wykonania nawierzchni), stanu technicznego hydrantów MPWiK oraz jakości badań wody zarówno przed jak i po montażu źródełka. Po okresie pilotażowym, źródełka zostały zdemontowane na okres zimowy.

W ramach programu pilotażowego postawiono 3 szt. poidełek w proponowanych lokalizacjach realizując w całości budżet partycypacyjny. Zadanie zrealizowane.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Śródmieście Południowe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Proponujemy trzy lokalizacje:
1) Na chodniku po wschodniej stronie placu Konstytucji,
2) Na placu Politechniki przed budynkiem Politechniki,
3) Na skraju Pola Mokotowskiego koło Pomnika Jazdy Polskiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Proponujemy poniższe lokalizacje, ale dokładna lokalizacja będzie zależna od sugestii MPWiK. Poidełka powinny być przy działających hydrantach, by obniżyć koszty realizacji. 1) Na chodniku po wschodniej stronie placu Konstytucji - w tym miejscu w miesiącach letnich wtorki i czwartki odbywa się Targ Śródmiejski. Poidełko tam umieszczone służyłoby klientom targu, a także pasażerom oczekującym na autobusy w tym ruchliwym punkcie przesiadkowym. 2) Na placu Politechniki przed budynkiem Politechniki - poidełko w tym miejscu służyłoby przede wszystkim studentom Politechniki i okolicznym mieszkańcom wypoczywającym na skwerze na środku placu Politechniki. 3) Na skraju Pola Mokotowskiego koło Pomnika Jazdy Polskiej - to lokalizacja przewidziana z myślą o mieszkańcach wypoczywających i uprawiających sporty na Polu Mokotowskim oraz pasażerach oczekujących na autobusy jadące w kierunku Mostu Łazienkowskiego. Proponowane lokalizacje poidełek uzupełniają sieć lokalizacji wybraną w zwycięskim projekcie "Pij, Warszawo" przewidzianym do realizacji w roku 2017.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt proponuje postawienie poidełek wody pitnej wg wybranego w drodze konkursu wzoru poidełka dla Warszawy.
Opis projektu
Założeniem jest kontynuacja projektu z poprzedniej edycji BP pn. Pij Warszawo!, gdzie zakładano montaż poidełek w Dzielnicy Śródmieście wykonanych wg opracowanego w drodze konkursu wzoru poidełka dedykowanego przestrzeni miasta (z montażem na istniejących hydrantach), zakłada się, że realizacja kolejnych projektów w tym zakresie będzie wykorzystywała opracowany już i uzgodniony jeden wzór poidełka, bez konieczności wykonywania przyłączy. Natomiast wskazane lokalizacje z uwagi na usytuowanie mogą nie spełnić założeń montażu na istniejących hydrantach, stąd też uwzględniono dodatkowo wykonanie dokumentacji projektowanej dla budowy przyłączy wodociągowych oraz odpływów do studni chłonnej. Dodatkowo uwzględniono etap zgłoszenia montażu pijek jako elementów małej architektury.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zainstalowanie poidełek przyniesie wiele korzyści:
- Kraniki z wodą pitną pozwolą dorosłym i dzieciom zaspokoić pragnienie w upalne dni.
- Kraniki do mycia rąk pozwolą dzieciom i dorosłym umyć ręce przed posiłkiem na świeżym powietrzu, umyć owoce i warzywa, które chcieliby zjeść w parku, przepłukać ręce po zabawie w piaskownicy albo po zajęciach sportowych.
- Kraniki do napełnienia butelek mają duże znaczenie ekologiczne i wychowawcze, ograniczą wytwarzanie plastikowych śmieci.
- Misy dla psów bardzo się przydają w upalne dni, z takich mis będą mogły korzystać również ptaki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłączy sanitarnych wraz z montażem pijki 3 kpl - 5 535,00 zł
2 mapa do celów projektowych 3 szt. - 1 845,00 zł
3 budowa przyłączy sanitarnych (założono do 20 mb długości przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem studni chłonnej); roboty ziemne, materiał, dok. powykonawcza, badanie wody, odtworzenie terenu 60 mb - 36 900,00 zł
4 zakup i montaż poidełka wg ujednoliconego wzoru 3 szt. - 47 970,00 zł

Suma: 92 250,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
92 250,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty zużycia wody I odprowadzania ścieków przy założeniu zużycia wody w ilości 1m3 dziennie przez 214 dni w roku (kwiecień-październik)
Koszt zużycia wody wg stawek MPWiK – 3,54 PLN/m3 x 214m3 = 758,00 PLN
Koszt kanalizacji wg stawek MPWiK: 6,93 x 214 m3 = 1483,00
Koszt utrzymania poidełek zgodnie zasadami higieniczno-sanitarnymi = 30 (czyszczenie raz w tygodniu) x 100 x 3 = 9000 PLN
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
11 241,00 zł

Modyfikacje

23.01.2017 17:30
Autor projektu
13.04.2017 15:51
Koordynator w Zarządzie Zieleni
09.06.2017 15:43
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany