Poidełka wody pitnej na Muranowie

1541
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Muranów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
92 250 zł
Kategoria
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 504 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt proponuje postawienie poidełek wody pitnej w postaci kamiennej lub metalowej wieży albo słupa z czterema uruchamianymi przyciskiem kranikami – kranikiem do picia dla dorosłych, kranikiem do picia dla dzieci, kranikiem do napełniania butelek i mycia rąk oraz kranikiem i misą dla psów (i ptaków).

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
25.08.2020 15:04

Wszystkie projekty polegające na wykonaniu poidełek realizowane są systemowo, według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st Warszawy. W tym zakresie pod koniec 2017 r. uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową dla poidełka oraz wymagane uzgodnienia.

W marcu 2018 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na produkcję poidełek. W postępowaniu uzyskano jedną ofertę, której wartość przekraczała środki, jakimi dysponował Zamawiający, w związku z czym przetarg został unieważniony. W maju powtórzono postępowanie na wybór Wykonawcy. Wpłynęły dwie oferty również przewyższające budżet - ponownie unieważniono postępowanie.

We wrześniu 2018 r. ogłoszono kolejne postępowanie na produkcję poidełek. Udało się wyłonić wykonawcę i podpisać umowę na stworzenie prototypu, a następnie wyprodukowanie 177 sztuk poidełek.

W dalszej kolejności, zostanie wybrana firma, która zamontuje poidełka, wraz z wykonaniem przyłączy, przygotowaniem gruntu itp.

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa w ramach, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na instalacji źródełek wody pitnej w przestrzeni miejskiej, w okresie lipiec – październik 2019 r. realizowany był pilotażowy projekt, obejmujący montaż na istniejących hydrantach 30 miejskich źródełek.

Lokalizacje dla źródełek realizowanych w ramach pilotażu wybrane zostały pod względem ich dostępności (braku konieczności przebudowy przyłączy, oraz wykonania nawierzchni), stanu technicznego hydrantów MPWiK oraz jakości badań wody zarówno przed jak i po montażu źródełka. Po okresie pilotażowym, źródełka zostaną zdemontowane na okres zimowy. Aktualnie trwają uzgodnienia co do realizacji montażu 177 szt. źródełek wody pitnej w kolejnych latach.

W ramach programu pilotażowego postawiono 1 szt. poidełka w pobliżu Muzeum POLIN.

ZZW dysponuje stanowiskiem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie możliwości montażu źródełek w świetle aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. - wg tej opinii montaż źródełek jest ryzykowny, co powoduje, że będzie odlożony w czasie.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Muranów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Proponujemy trzy lokalizacje:
1) W pobliżu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
2) Przy Rondzie Radosława,
3) Na skwerze przed wejściem do kina Muranów.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Proponujemy następujące lokalizacje, ale dokładna lokalizacja będzie zależna od sugestii MPWiK. Poidełka powinny być przy działających hydrantach, by obniżyć koszty realizacji: 1) Przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - poidełko umieszczone w tym miejscu będzie służyło zarówno mieszkańcom osiedla Muranów, dla których obszar ten jest terenem rekreacyjnym, jak i osobom odwiedzającym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w tym wycieczkom; 2) Przy Rondzie Radosława - poidełko w tym miejscu służyłoby osobom odwiedzającym pobliskie centrum handlowe oraz rowerzystom przemieszczającym się ze Śródmieścia na Żoliborz i Pragę (na rondzie spotyka się kilka ścieżek rowerowych); 3) Na skwerze przed wejściem do kina Muranów - to poidełko posłuży mieszkańcom osiedla Muranów, dla których skwer jest terenem rekreacyjnym, a także gościom kina, oczekującym na seanse na ławkach wokół znajdującej się na skwerze fontanny. Proponowane lokalizacje poidełek uzupełniają sieć lokalizacji wybraną w zwycięskim projekcie "Pij, Warszawo" przewidzianym do realizacji w roku 2017.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt proponuje postawienie poidełek wody pitnej w postaci kamiennej lub metalowej wieży albo słupa z czterema uruchamianymi przyciskiem kranikami – kranikiem do picia dla dorosłych, kranikiem do picia dla dzieci, kranikiem do napełniania butelek i mycia rąk oraz kranikiem i misą dla psów (i ptaków).
Opis projektu
Założeniem jest kontynuacja projektu z poprzedniej edycji BP pn. Pij Warszawo!, gdzie zakładano montaż poidełek w Dzielnicy Śródmieście wykonanych wg opracowanego w drodze konkursu wzoru poidełka dedykowanego przestrzeni miasta (z montażem na istniejących hydrantach), zakłada się, że realizacja kolejnych projektów w tym zakresie będzie wykorzystywała opracowany już i uzgodniony jeden wzór poidełka, bez konieczności wykonywania przyłączy. Natomiast wskazane lokalizacje z uwagi na usytuowanie mogą nie spełnić założeń montażu na istniejących hydrantach, stąd też uwzględniono dodatkowo wykonanie dokumentacji projektowanej dla budowy przyłączy wodociągowych oraz odpływów do studni chłonnej. Dodatkowo uwzględniono etap zgłoszenia montażu pijek jako elementów małej architektury.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zainstalowanie poidełek przyniesie wiele korzyści:
- Kraniki z wodą pitną pozwolą dorosłym i dzieciom zaspokoić pragnienie w upalne dni.
- Kraniki do mycia rąk pozwolą dzieciom i dorosłym umyć ręce przed posiłkiem na świeżym powietrzu, umyć owoce i warzywa, które chcieliby zjeść w parku, przepłukać ręce po zabawie w piaskownicy albo po zajęciach sportowych.
- Kraniki do napełnienia butelek mają duże znaczenie ekologiczne i wychowawcze, ograniczą wytwarzanie plastikowych śmieci.
- Misy dla psów bardzo się przydają w upalne dni, z takich mis będą mogły korzystać również ptaki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłączy sanitarnych wraz z montażem pijki 3 kpl - 5 535,00 zł
2 mapa do celów projektowych 3 szt. - 1 845,00 zł
3 budowa przyłączy sanitarnych (założono do 20 mb długości przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem studni chłonnej); roboty ziemne, materiał, dok. powykonawcza, badanie wody, odtworzenie terenu 60 mb - 36 900,00 zł
4 zakup i montaż poidełka wg ujednoliconego wzoru 3 szt. - 47 970,00 zł

Suma: 92 250,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
92 250,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty zużycia wody I odprowadzania ścieków przy założeniu zużycia wody w ilości 1m3 dziennie przez 214 dni w roku (kwiecień-październik)
Koszt zużycia wody wg stawek MPWiK – 3,54 PLN/m3 x 214m3 = 758,00 PLN
Koszt kanalizacji wg stawek MPWiK: 6,93 x 214 m3 = 1483,00
Koszt utrzymania poidełek zgodnie zasadami higieniczno-sanitarnymi = 30 (czyszczenie raz w tygodniu) x 100 x 3 = 9000 PLN
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
11 241,00 zł

Modyfikacje

23.01.2017 17:30
Autor projektu
13.04.2017 15:45
Koordynator w Zarządzie Zieleni
09.06.2017 14:30
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Ten projekt jest nonsensowny. Muranów, to nie Sahara, ale centrum miasta, gdzie każdy ma w domu wodę z kranu. Każdy może też sobie sprawić bidon i napełniać go wodą z własnego kranu, żeby na spacerze poić nią dzieci czy zwierzęta ile dusza zapragnie! Muranów, to również nie handlowa pustynia, więc nawet spragniony turysta bez problemu tu kupi w okolicznych sklepach wodę do picia. Nie mamy naprawdę już co z pieniędzmi robić, tylko marnować je na poidełka z kranówką pochodzącą z miejskich wodociągów? Komu MPWiK będzie za tę wodę i ścieki wystawiać rachunki? Za te pieniądze, które trzeba by wydać na zakup i montaż poidełek można by kupić z powodzeniem jednorazowo kilkaset tysięcy litrów wody mineralnej i przeznaczyć ją dla najbardziej potrzebujących na Muranowie. Można by również co roku kupować dla nich kilkadziesiąt tysięcy litrów wody mineralnej, zamiast marnować pieniądze na utrzymanie i konserwacje tych nonsensownych poidełek.

  Ten projekt oparty jest również na niedorzecznych kalkulacjach. Nawet zakładając, że jednorazowo zużywać się będzie w ten sposób aż litr wody, to łatwo obliczyć, że przy ujętym w projekcie zużyciu rocznym, liczbie poidełek oraz dni, kiedy będą one czynne, to biorąc pod uwagę, że raczej mało kto będzie korzystać z nich po nocach, więc licząc tylko od 9.00 do 21.00 oznacza to, że w tych godzinach każdego dnia od kwietnia do października z jednego poidełka korzystać będzie 27 osób na godzinę, czyli jedna co dwie minuty! Można wręcz powiedzieć, że co chwila będzie ktoś do niego podchodził! Jest to założenie nierealistyczne. No chyba, że założymy jeszcze większe marnotrawstwo wody pitnej, czyli już nie jeden, ale dwa lub więcej litrów wody jednorazowo zużywać albo nawet rozlewać będą wszyscy chętni ku chwale MPWiK, które zarabiać będzie na tym im więcej wody uda się im zamienić w ściek. Oczywiście, najwięcej zarobi na tym projekcie dostawca tych poidełek i pewnie ich konserwator w jednym. Nie wiem, z czego będą one wykonane, skoro tylko zakup i montaż jednej sztuki kosztować będzie dwa, trzy razy tyle, co zakup wandaloodpornego parkowego poidełka, jakie znamy z amerykańskich filmów.
  Mieszkaniec11297  26.06.2017 22:28
 • Podobny kran z wodą pitną był a może nadal jest czynny w parku Krasińskich. Często korzystały z tego urządzenia wszystkie osoby, które znalazły się w tym parku.... od wielu, wielu lat. To bardzo dobry pomysł by w ciepłe dni można było wypić łyk wody, szczególnie, że Warszawa chwali się wodą dobrej jakości. Nie koniecznie trzeba szukać sklepu, stać w kolejce do kasy by kupić całą butelkę wody. To pomysł wychodzący na przeciw wszystkim przechodniom, takie pomysły świadczą o wrażliwości społecznej pomysłodawcy. Ktoś kto myśli w tych kategoriach zasługuje na miano prawdziwego człowieka! A Człowiek to brzmi dumnie. Pozdrawiam. Czytam komentarze zajadłych przeciwników tego pomysłu za grosze. Żenująca jest ta zapalczywość.
  Mieszkaniec11314  28.06.2017 11:58
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany