Poidełka wody pitnej na bulwarach nadwiślańskich

1495
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Przywiśle
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
92 250 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 524 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt proponuje postawienie poidełek wody pitnej wg wybranego w drodze konkursu wzoru poidełka dla Warszawy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
09.06.2022 14:02

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, montaż poidełek w 2022 r. został zawieszony. Podtrzumujemy nasze stanowisko z 2020 r., w oparciu o ówczesną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Opis realizacji z 25.08.2020:

Wszystkie projekty polegające na wykonaniu poidełek realizowane są systemowo, według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st Warszawy. W tym zakresie pod koniec 2017 r. uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową dla poidełka oraz wymagane uzgodnienia.

W marcu 2018 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na produkcję poidełek. W postępowaniu uzyskano jedną ofertę, której wartość przekraczała środki, jakimi dysponował Zamawiający, w związku z czym przetarg został unieważniony. W maju powtórzono postępowanie na wybór Wykonawcy. Wpłynęły dwie oferty również przewyższające budżet - ponownie unieważniono postępowanie.

We wrześniu 2018 r. ogłoszono kolejne postępowanie na produkcję poidełek. Udało się wyłonić wykonawcę i podpisać umowę na stworzenie prototypu, a następnie wyprodukowanie 177 sztuk poidełek.

W dalszej kolejności, zostanie wybrana firma, która zamontuje poidełka, wraz z wykonaniem przyłączy, przygotowaniem gruntu itp.

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa w ramach, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na instalacji źródełek wody pitnej w przestrzeni miejskiej, w okresie lipiec – październik 2019 r. realizowany jest pilotażowy projekt, obejmujący montaż na istniejących hydrantach 30 miejskich źródełek.

Lokalizacje dla źródełek realizowanych w ramach pilotażu wybrane zostały pod względem ich dostępności (braku konieczności przebudowy przyłączy, oraz wykonania nawierzchni), stanu technicznego hydrantów MPWiK oraz jakości badań wody zarówno przed jak i po montażu źródełka. Po okresie pilotażowym, źródełka zostaną zdemontowane na okres zimowy. Aktualnie trwają uzgodnienia co do realizacji montażu 177 szt. źródełek wody pitnej w kolejnych latach.

ZZW dysponuje stanowiskiem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie możliwości montażu źródełek w świetle aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. - wg tej opinii montaż źródełek jest ryzykowny, co powoduje, że będzie odlożony w czasie.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Przywiśle
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Proponujemy trzy lokalizacje:
1) Przy wyjściu ze stacji metra Centrum Nauki Kopernik,
2) Przy zejściu z przystanku tramwajowego Most Poniatowskiego na bulwary nadwiślańskie,
3) Na bulwarach nadwiślańskich nieopodal mostku nad wejściem do Portu Czerniakowskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Poidełka we wszystkich zaproponowanych lokalizacjach służyły będą mieszkańcom wypoczywającym na bulwarach nadwiślańskich - zarówno pieszym, jak i rowerzystom, gdyż wszystkie poidełka znajdą się na trasie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego. Mieszkańcy uprawiający sporty i przemieszczający się na rowerach będą mogli dzięki poidełkom uzupełnić zapas wody w upalne dni. Poidełko przy wyjściu ze stacji metra Centrum Nauki Kopernik służyć będzie również osobom odwiedzającym Centrum Nauki Kopernik. Dokładna lokalizacja poidełek będzie zależna od sugestii MPWiK - poidełka powinny być przy działających hydrantach, by obniżyć koszty realizacji. Proponowane lokalizacje poidełek uzupełniają sieć lokalizacji wybraną w zwycięskim projekcie "Pij, Warszawo" przewidzianym do realizacji w roku 2017 (projekt ten przewidywał tylko jedną lokalizację poidełka na Bulwarach Nadwiślańskich).
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt proponuje postawienie poidełek wody pitnej wg wybranego w drodze konkursu wzoru poidełka dla Warszawy.
Opis projektu
Założeniem jest kontynuacja projektu z poprzedniej edycji BP pn. Pij Warszawo!, gdzie zakładano montaż poidełek w Dzielnicy Śródmieście wykonanych wg opracowanego w drodze konkursu wzoru poidełka dedykowanego przestrzeni miasta (z montażem na istniejących hydrantach), zakłada się, że realizacja kolejnych projektów w tym zakresie będzie wykorzystywała opracowany już i uzgodniony jeden wzór poidełka, bez konieczności wykonywania przyłączy. Natomiast wskazane lokalizacje z uwagi na usytuowanie mogą nie spełnić założeń montażu na istniejących hydrantach, stąd też uwzględniono dodatkowo wykonanie dokumentacji projektowanej dla budowy przyłączy wodociągowych oraz odpływów do studni chłonnej. Dodatkowo uwzględniono etap zgłoszenia montażu pijek jako elementów małej architektury.

Uzasadnienie realizacji projektu
Zainstalowanie poidełek przyniesie wiele korzyści:
- Kraniki z wodą pitną pozwolą dorosłym i dzieciom zaspokoić pragnienie w upalne dni.
- Kraniki do mycia rąk pozwolą dzieciom i dorosłym umyć ręce przed posiłkiem na świeżym powietrzu, umyć owoce i warzywa, które chcieliby zjeść w parku, przepłukać ręce po zabawie w piaskownicy albo po zajęciach sportowych.
- Kraniki do napełnienia butelek mają duże znaczenie ekologiczne i wychowawcze, ograniczą wytwarzanie plastikowych śmieci.
- Misy dla psów bardzo się przydają w upalne dni, z takich mis będą mogły korzystać również ptaki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłączy sanitarnych wraz z montażem pijki 3 kpl - 5 535,00 zł
2 mapa do celów projektowych 3 szt. - 1 845,00 zł
3 budowa przyłączy sanitarnych (założono do 20 mb długości przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem studni chłonnej); roboty ziemne, materiał, dok. powykonawcza, badanie wody, odtworzenie terenu 60 mb - 36 900,00 zł
4 zakup i montaż poidełka wg ujednoliconego wzoru 3 szt. - 47 970,00 zł

Suma: 92 250,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
92 250,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty zużycia wody I odprowadzania ścieków przy założeniu zużycia wody w ilości 1m3 dziennie przez 214 dni w roku (kwiecień-październik)
Koszt zużycia wody wg stawek MPWiK – 3,54 PLN/m3 x 214m3 = 758,00 PLN
Koszt kanalizacji wg stawek MPWiK: 6,93 x 214 m3 = 1483,00
Koszt utrzymania poidełek zgodnie zasadami higieniczno-sanitarnymi = 30 (czyszczenie raz w tygodniu) x 100 x 3 = 9000 PLN
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
11 241,00 zł

Modyfikacje

23.01.2017 16:49
Autor projektu
23.01.2017 17:29
Autor projektu
13.04.2017 15:49
Koordynator w Zarządzie Zieleni
09.06.2017 14:47
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany