Wielopokoleniowy plac zabaw w Latawcu

1007
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Śródmieście Południowe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
455 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada stworzenie przestrzeni aktywnego wypoczynku dla mieszkańców w każdym wieku. Jest tym bardziej uzasadniony, że w całej MDM brakuje ogólnodostępnych placów zabaw. Jednocześnie plac zastąpiłby częśc zaniedbanego asfaltowego boiska i zwiększyłby ilość terenów zielonych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Śródmieście Południowe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Natolińska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Asfaltowe boisko przy ul. Natolińskiej.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie przestrzeni aktywnego wypoczynku dla mieszkańców w każdym wieku. Jest tym bardziej uzasadniony, że w całej MDM brakuje ogólnodostępnych placów zabaw. Jednocześnie plac zastąpiłby częśc zaniedbanego asfaltowego boiska i zwiększyłby ilość terenów zielonych.
Opis projektu
Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu istniejącego boiska przy ul. Natolińskiej na „wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji”. W ramach programu funkcjonalno-przestrzennego powstanie plac zabaw dla dzieci, dwie siłownie plenerowe: tradycyjna, skierowana dla seniorów, których dużo zamieszkuje MDM, a także kalisteniczna - do ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała - skierowana do dorosłych i młodzieży oraz w północnej części małe boisko do koszykówki (wykorzystanie istniejącego fragmentu nawierzchni asfaltowej oraz istniejących koszy do koszykówki). Nieodłącznym elementem projektu jest zieleń, która poprzez właściwe zagospodarowanie stworzy enklawę do wypoczynku i rekreacji. Projekt zakłada również montaż elementów wyposażenia takich jak ławki, kosze na śmieci itp.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na terenie MDM brakuje ogólnodostępnych placów zabaw (najbliższy w Parku Ujazdowskim). Jest także tylko jedna siłownia plenerowa. Jednocześnie przy ul. Natolińskiej znajduje się duży nieużywany miejski teren - asfaltowe boisko, gdzie czasem ktoś rzuca piłką do kosza, ale głównie służy do wyprowadzania psów.
Jednorazowa inwestycja w postaci realizacji „wielopokoleniowego placu zabaw” pozwoliłaby na poprawę jakości życia wszystkich grup mieszkańców MDM (plac zabaw dla dzieci, plac kalisteniczny dla młodzieży i dorosłych, siłownia plenerowa dla seniorów) i może doprowadzić do lepszej integracji społeczności lokalnej. Celem jest stworzenie przestrzeni, na której wszyscy mieszkańcy będą mogli miło i aktywnie spędzać czas i poznać się nawzajem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Całkowity koszt projektu: 455 000 zł brutto, w tym:

- wykonanie projektu (projekty branżowe: drogowy, elektryczny, wyposażenia, zieleni wraz
z gospodarką istniejącą zielenią), obsługa geodezyjna- 35 000 zł brutto,
- przygotowanie terenu, w tym zerwanie asfaltu wraz z wywozem i utylizacją -35 000 zł brutto,
- budowa nawierzchni, w tym nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw dla dzieci oraz pod urządzeniami siłowni kalistenicznej - 100 000 zł brutto,
- dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw oraz wyposażenia siłowni- 150 000 zł brutto,
-dostawa i montaż wyposażenia, ogrodzenia placu zabaw, tablic informacyjnych
z oznaczeniami BP, tablic regulaminowych- 55 000 zł brutto,
- gospodarka istniejącą zielenią, nowe nasadzenia, renowacja trawników itp. – 70 000 zł brutto,
- pielęgnacja zieleni ( przyjęto 6 m-cy)- 10 000 zł brutto.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
455 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Pielęgnacja zieleni – 20 000 zł.
Codzienne przeglądy stanu technicznego wyposażenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych - 4 200 zł.
Przeglądy kwartalne - 1000 zł.
Wymiana pisku w piaskownicy- 1 500 zł.
Drobne naprawy 7 000 zł.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
33 700,00 zł

Dokumenty

Załączniki

Modyfikacje

06.05.2017 19:19
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2017 15:51
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany