Zielona Grójecka – nowe drzewa i krzewy na Szczęśliwicach

664
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ochota
Szczęśliwice
Autor pomysłu Grzegorz Walkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
300 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 794 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej (na odcinku ul. Kopińska – PKP Rakowiec numery parzyste), wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
22.12.2021 15:13

Prace polegające na nasadzeniach zostały w pełni zrealizowana. Rozpłytowania zostaną zrealizowane- do końca marca 2022

Gotowe są projekty rozpłytowań, podpisane zostało zlecenie na rozpłytowanie z terminem do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia ww. terminu do końca marca 2022 roku, w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych utrudnień uniemożliwiających realizację.


Wykonanie projektu nasadzeń zostało uwzględnione w przetargu ZZW "Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie". W ogłoszonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta na ten odcinek.

Koncepcja została przedstawiona podczas I. etapu konsultacji społecznych w listopadzie 2019 r., W listopadzie 2020 zakończono II. etap konsultacji online. Nasadzenia powinny zostać wykonane w 2021 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy/ Zarząd Oczyszczania Miasta

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ochota
Obszar objęty pomysłem:
Szczęśliwice
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Grójecka (na odcinku Grzymały-Sokołowskiego - stacja PKP Rakowiec, numery parzyste)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ulica Grójecka (na odcinku Grzymały-Sokołowskiego - stacja PKP Rakowiec, numery parzyste), pozostałe odcinki Grójeckiej zostały uwzględnione w obszarach Rakowiec i Stara Ochota
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej (na odcinku ul. Kopińska – PKP Rakowiec numery parzyste), wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

Opis projektu
Projekt zakłada:
- wykonanie 2 wariantów koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Grójeckiej (na odcinku ul. Kopińska – PKP Rakowiec numery parzyste).
- przedstawienie ww. koncepcji do dyskusji i wyboru mieszkańców w ramach konsultacji społecznych,
-realizacja wybranego przez mieszkańców wariantu nasadzeń drzew, krzewów i lokalizacji ławek.
Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, platan klonolistny). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa The Fairy, irga ‘Dammera Major’).
Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Grójeckiej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku
Uzasadnienie realizacji projektu
Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Grójeckiej (na odcinku ul. Kopińska – PKP Rakowiec numery parzyste) pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Grójeckiej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
W uzgodnieniu z autorem projektu ustalono, poniższy kosztorys:

Środki przewidziane w projekcie wystarczą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przykładowo: posadzenie 16 drzew, posadzenie 0,8 ara krzewów (w miejscu chodnika) posadzenie 7,5 ara krzewów w istniejących terenach zieleni , ustawienie parkletu, oznakowanie efektów projektu. Niemniej zakres ten może ulec zmianie w wyniku konsultacji społecznych.

- projekt budowlano wykonawczy – 50 000 zł
- konsultacje społeczne – 40 000 zł
- ustawienie parkletu – 65 000 zł
- Posadzenie krzewów w miejscu chodnika – 11 960 zł
- Posadzenie krzewów w istniejących terenach zieleni - 99 230 zł
- Posadzenie drzew – 13 600 zł
- Oznakowanie projektu – 2 500 zł
- Kosze na śmieci i ławki – 12 750 zł
- Koszt pielęgnacji zieleni oraz eksploatacji – 4 960 zł

Koszt projektu razem: 300 000 zł

Kwoty przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań są ustalone na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne z lub w wyniku ustaleń konsultacji społecznych. Możliwie jak największe środki powinny być przeznaczone na nasadzenie zieleni.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
60 000,00 zł

Modyfikacje

21.03.2017 09:48
Autor projektu
18.04.2017 10:52
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany