Zielona Grójecka -– nowe drzewa i krzewy Rakowcu

667
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ochota
Rakowiec
Autor pomysłu Grzegorz Walkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
100 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 417 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada zagospodarowanie zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej (odc. ul. Banacha – PKP Rakowiec, numery nieparzyste), wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
09.08.2022 12:10

Rozpłytowania zostały zrealizowane wiosną. Drzewa i krzewy w miejscu rozpłytowań pojawią się jesienią 2022 r. 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy/ Zarząd Oczyszczania Miasta

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ochota
Obszar objęty pomysłem:
Rakowiec
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Grójecka (na odcinku Banacha - stacja PKP Rakowiec, numery nieparzyste)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ulica Grójecka (na odcinku Banacha - stacja PKP Rakowiec, numery nieparzyste), pozostałe odcinki Grójeckiej zostały uwzględnione w obszarach Sczęśliwice i Stara Ochota
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zagospodarowanie zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej (odc. ul. Banacha – PKP Rakowiec, numery nieparzyste), wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.
Opis projektu
Projekt zakłada:
Projekt zakłada wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.
Nasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie zalegającego w podłożu gruzu) oraz ściółkowaniem. W przypadku sadzenia drzew należy zastosować detale konstrukcyjne umożliwiające ochronę przynajmniej części systemu korzeniowego, zapewniające dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Wokół drzew należy przewidzieć podłoże przepuszczalne. Tam gdzie będzie to możliwe należy łączyć dotychczasowe misy drzew poprzez rozpłytowywanie chodnika i sadzenie pomiędzy misami krzewów i kwiatów.

Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, platan klonolistny). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa The Fairy, irga ‘Dammera Major’).
Uzasadnienie realizacji projektu
Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Grójeckiej (odc. ul. Banacha – PKP Rakowiec, numery nieparzyste)pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Grójeckiej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
W uzgodnieniu z autorem projektu ustalono, poniższy kosztorys:

Środki przewidziane w projekcie wystarczą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz przykładowo: posadzenie 3 arów krzewów w istniejących terenach zieleni, 1 ara krzewów w miejscu chodnika, kosze oraz oznakowanie efektów projektu. Niemniej zakres ten może ulec zmianie w trakcie przygotowywania projektu.

- projekt budowlano wykonawczy – 30 000 zł
- posadzenie krzewów w miejscu chodnika – 18 300 zł
- posadzenie krzewów w istniejących terenach zieleni 41 800 zł
- oznakowanie projektu – 1 500 zł
- kosze na śmieci – 5 300 zł
- koszt pielęgnacji zieleni oraz eksploatacji koszy – 3 100 – zł

Koszt projektu razem: 100 000 zł

Kwoty przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań są ustalone na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne. Możliwie jak największe środki powinny być przeznaczone na nasadzenie zieleni.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
20 000,00 zł

Modyfikacje

21.03.2017 09:49
Autor projektu
18.04.2017 10:58
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany