Zielony Plac Bankowy

672
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Muranów
Autor pomysłu Grzegorz Walkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
200 000 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni na Placu Bankowym, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy. Rośliny zastąpią donice.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Muranów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac Bankowy (strona zachodnia)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Plac Bankowy (strona zachodnia)
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni na Placu Bankowym, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy. Rośliny zastąpią donice.
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni na Placu Bankowym, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.
Drzewa byłyby posadzone w miejscach, na które pozwoliłaby istniejąca infrastruktura podziemna ulicy. Rozwiązania pozwalające uniknąć konfliktu w tym zakresie poprzez ograniczenie lub kierunkowanie rozwoju bryły korzennej, są obecnie powszechnie stosowane.

Nasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie zalegającego w podłożu gruzu) na tzw. podłoże strukturalne oraz ściółkowaniem. W przypadku sadzenia drzew należy zastosować detale konstrukcyjne umożliwiające ochronę przynajmniej części systemu korzeniowego, zapewniające dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Wokół drzew należy przewidzieć podłoże przepuszczalne.

Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, klon srebrzysty, platan klonolistny, katalpa). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa The Fairy, runianka japońska 'Green Carpet’, irga ‘Dammera Major’).

Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Placu Bankowego bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku.

Projekt nawiązuje do naszych projektów Zielona Świętokrzyska i Zielona Targowa wybranych przez mieszkańców do realizacji w poprzednich edycjach budżetu partycypacyjnego.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni na Placu Bankowym jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią Placu Bankowego pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na Placu Bankowym zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przeprowadzenie konsultacji społecznych (np. w formie warsztatowej) wraz z akcją promocyjną celem wypracowania kompleksowego zagospodarowania zieleni przy Placu Bankowym - 20 000,00 zł
Przygotowanie projektu wykonawczego - 20 000,00 zł
Realizacja projektu: posadzenie drzew, krzewów, kwiatów, wyposażenie Placu Bankowego w małą architekturę, np. ławki, kosze – 160 000 zł
Ostateczne liczby sadzonych drzew, krzewów i kwiatów oraz małej architektury podane zostaną w projekcie i dostosowane zostaną zarówno do warunków w terenie jak i kwoty przeznaczonej na realizację. W żadnym wypadku nie szukać oszczędności kosztem jakości materiału szkółkarskiego, podłoża czy elementów małej architektury. Konsultacje społeczne mogą doprowadzić do wprowadzenia nowych elementów zagospodarowania Placu Bankowego.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
40 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Czu któreś z zaproponowanych gatunków drzew i krzewów mają szczególną przydatność w walce ze smogiem? Jeżeli tak, to pomysł jest super i z pewnością zagłosuję.

  Może warto rozważyć też antysmogowy mech proponowany w innym projekcie?


  Nie znam się na roślinach, więc nie wiem, czy proponowane gatunki nie pogarsza sytuacji z powietrzem (vide artykuł Greener but not cleaner? How trees can worsen urban air pollution).

  To tylko taka mała dygresja, zapewnie Państwo już wszystko przemyśleli:)
  Mieszkaniec10305  31.01.2017 10:57
  • Dziękuję, podpowiedzi nigdy dość :) Najistotniejszym elementem projektu są konsultacje społeczne. W mojej intencji realizacja projektu zacznie się od konsultacji. To mieszkańcy we współpracy z architektami krajobrazu oraz specjalistami od roślin wypracują ostateczną koncepcję zagospodarowania zielenią Placu Bankowego. Co do gatunków drzew i krzewów zaproponowanych w projekcie, to mają one tę zaletę, że są w stanie wytrzymać trudne warunki panujące w mieście - w tym wysokie stężenie smogu. Mam nadzieję, że uda się przewidzieć także mech antysmogowy.
   Grzegorz Walkiewicz  31.01.2017 12:08 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany