Nieodpłatne warsztaty uniwersytetu dziecięcego w Bibliotece Publicznej w Rembertowie

344
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
25 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Organizacja nieodpłatnych warsztatów naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w Bibliotece Publicznej w Rembertowie, przy ul. Gawędziarzy 8.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Gawędziarzy 8, Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia będą odbywały się w Bibliotece Publicznej w Rembertowie, przy ul. Gawędziarzy 8, w przystosowanych do tego pomieszczeniach.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Organizacja nieodpłatnych warsztatów naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w Bibliotece Publicznej w Rembertowie, przy ul. Gawędziarzy 8.
Opis projektu
Projekt będzie polegał na organizacji nieodpłatnych zajęć naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów i pokazów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w sposób odbiegający od rutyny szkolnej. Warsztaty będą maksymalnie aktywizowały uczestników: dawały dzieciom możliwość wykonywania doświadczeń, prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków, zadawania pytań.

Przewiduje się spotkania w małych grupach warsztatowych (do 20 osób) i większych grupach (do 70 osób), w których będą mogli uczestniczyć również rodzice małych studentów.

Kiedy? W czasie roku szkolnego, ewentualnie również w czasie wakacji i ferii (jeśli będzie zainteresowanie).
Liczba spotkań: 25 tematów w grupach do 20 osób, po dwie grupy na temat (razem 50 warsztatów)
oraz
5 spotkań w dużej grupie do ok 70 osób (dzieci + rodzice).
Czas trwania spotkań: 60-90 minut.
Przewidywane tematy:

Pokazy dla dzieci i rodziców ( 5 tematów):
1.chemia
2. zoologia
3. geografia - podróże
4. fizyka
5. historia

Warsztaty (25 tematów)
1. historia (średniowiecze)
2. historia (starożytność)
3. chemia
4. filozofia (starożytni filozofowie)
5. matematyka (miary i wagi)
6. biologia (botanika)
7. biologia (zoologia - bezkręgowce)
8. biologia (zoologia - kręgowce)
9. biologia (botanika)
10. geografia (rzeźba terenu)
11. geografia (zjawiska pogodowe, klimat)
12. archeologia
13. medycyna
15. fizjologia człowieka
16. inżynieria (wybrana dziedzina 1)
17. inżynieria (wybrana dziedzina 2)
18. geologia
19. fizyka (ciało stałe)
20. fizyka (promieniowanie)
21. fizyka (niskie temperatury)
22. podróże (Azja)
23. podróże (Ameryka)
24. muzyka
25. wybrana dziedzina sztuk plastycznych

Uzasadnienie realizacji projektu
Pod względem wyników w nauce uczniowie szkół podstawowych dzielnicy Rembertów znajdują się dopiero na 16 miejscu w Warszawie, uzyskując wyniki z testu szóstoklasisty poniżej średniej w woj. mazowieckim (źródło: OKE w Warszawie, "Średnie wyniki w dzielnicach Warszawy"). Widać więc silną potrzebę zachęcenia ich do rozwijania wiedzy i zainteresowań naukowych.
Lokalizacja zajęć dodatkowo przyciąga a biblioteka dzięki projektowi staje się również miejscem żywego spotkania z naukowcami i pasjonatami.
Nieodpłatny charakter zajęć ma walor zwiększający szanse edukacyjne dzieci z rodzin mniej zamożnych czy wielodzietnych. Zaproszenie rodziców na niektóre ze spotkań stwarza okazję do konstruktywnego, wspólnego spędzania wolnego czasu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Organizacja 50 warsztatów na 25 tematów (honoraria prowadzących, organizacja, materiały, pomoce, opieka)
- 20 000 zł
2. Organizacja 5 pokazów (honoraria prowadzących, organizacja, materiały, pomoce, opieka) - 5000 zł

Razem 25000
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
25 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

21.03.2017 22:15
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany