Zielony Budżet Obywatelski

654
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Grzegorz Walkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
200 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt pilotażowy. Zakłada wyodrębnienie środków, w ramach których mieszkańcy Pragi mogliby zgłaszać zapotrzebowanie na nasadzenia niewielkiej ilości zieleni miejskiej. Celowość ich realizacji byłaby rozpatrywana i uwzględniana przez zespół złożony z urzędników odpowiedzialnych za tereny zielone oraz przedstawicieli mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt dotyczy całego obszaru dzielnicy Praga Północ.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt dotyczy całego obszaru dzielnicy Praga Północ.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt pilotażowy. Zakłada wyodrębnienie środków, w ramach których mieszkańcy Pragi mogliby zgłaszać zapotrzebowanie na nasadzenia niewielkiej ilości zieleni miejskiej. Celowość ich realizacji byłaby rozpatrywana i uwzględniana przez zespół złożony z urzędników odpowiedzialnych za tereny zielone oraz przedstawicieli mieszkańców i organizacji pozarządowych.
Opis projektu
Projekt pilotażowy. Zakłada wyodrębnienie środków, w ramach których mieszkańcy Pragi mogliby zgłaszać zapotrzebowanie na nasadzenia niewielkiej ilości zieleni miejskiej (maksymalna wartość projektu - 5000,00 zł). Jednocześnie mieszkańcy zgłaszający propozycje nasadzeń zobowiążą się do pielęgnacji roślin. Celowość realizacji nasadzeń byłaby rozpatrywana i uwzględniana przez zespół złożony z urzędników odpowiedzialnych za tereny zielone oraz przedstawicieli mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Aby umożliwić realizację projektu w ciągu roku, zgłoszenia będą przyjmowane i weryfikowane do końca lutego. Potem zostanie zrealizowany przetarg na realizację. Nasadzenia zostaną przeprowadzone jesienią.

Docelowo Zielony Budżet Obywatelski mógłby być kolejnym obok budżetu partycypacyjnego czy inicjatywy lokalnej narzędziem wpływu mieszkańców na swoje otoczenie, stając się bankiem pomysłów mieszkańców, realizowanych przez jednostki miejskie w parkach, skwerach, zieleni przyulicznej!
Uzasadnienie realizacji projektu
Przeprowadzenie niewielkich nasadzeń nie powinno wymagać dość skomplikowanych narzędzi jakimi są budżet partycypacyjny czy inicjatywa lokalna. Zielony Budżet Obywatelski jest projektem pilotażowym mającym zachęcić do wprowadzenia uproszczonego modelu wpływania mieszkańców na urządzanie zieleni miejskiej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Akcja informacyjno-promocyjna - 10000,00 zł
Przeprowadzenie minimum 38 nasadzeń o wartości maksymalnej 5000,00 zł - 190000,00 zł
Praca zespołu winna odbywać się w ramach pełnionych obowiązków służbowych (urzędnicy), oraz na zasadach wolontariatu (mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
20 000,00 zł

Modyfikacje

16.03.2017 11:57
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany