Zielona Jagiellońska – nasadzenia drzew i krzewów na Nowej Pradze

676
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Praga-Północ
Obszar I - Nowa Praga z Pelcowizną
Autor pomysłu Grzegorz Walkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
300 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Północ
Obszar objęty pomysłem:
Obszar I - Nowa Praga z Pelcowizną
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Jagiellońska (odcinek pomiędzy Al. Solidarności i Rondem Starzyńskiego)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ulica Jagiellońska (odcinek pomiędzy Al. Solidarności i Rondem Starzyńskiego)
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.
Opis projektu
Środki przewidziane w projekcie wystarczą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przykładowo: posadzenie 30 drzew, 1000 krzewów, 1000 bylin, ustawienie ławek i koszy, oznakowanie efektów projektu. Niemniej zakres ten może ulec zmianie w wyniku konsultacji społecznych. Kwoty przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań zostały na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne oraz w wyniku ustaleń konsultacji społecznych. Możliwie jak największe środki powinny być przeznaczone na nasadzenie zieleni.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Jagiellońskiej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Jagiellońskiej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Konsultacje społeczne – 40.000zł, opracowanie projektu 40.000zł, nasadzenia drzew o obw. 35-40 cm– 30szt.*3500zł=105.000zł, nasadzenia krzewów 26.000zł, nasadzenia bylin 20.000zł, nasadzenia pnączy 13.500zł, pielęgnacja roślin w 1. roku po posadzeniu 36.000 zł, ustawienie 4 szt. ławek 8.000zł, 5 szt. koszy wraz z eksploatacją, 10.000zł; oznakowanie projektu 1500zł; RAZEM 300.000zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
60 000,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

21.03.2017 09:38
Autor projektu
18.04.2017 13:23
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta
04.05.2017 08:34
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany