Międzyszkolna liga szachowa dla dzieci, rodzin i dorosłych. Popularyzacja szachów w Dzielnicy Ursus, integracja pokoleń

1005
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ursus
Ursus Południowy
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
106 538 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Celem projektu jest nauka i rozwój logicznego myślenia, radzenia sobie ze stresem, podniesienie wyników w nauce. Cotygodniowe turnieje szachowe są nauką przez zabawę dla dzieci – uczą przestrzegania zasad, odrywają od uzależnień elektronicznych. Comiesięczne i cokwartalne mecze międzyszkolne i symultany. Zespoły z uczniów, rodziców, dorosłych, seniorów. Promocja szkół w Ursusie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursus
Obszar objęty pomysłem:
Ursus Południowy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego, ul. Walerego Sławka 9 Warszawa
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego, Konińska 2
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10 Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest nauka i rozwój logicznego myślenia, radzenia sobie ze stresem, podniesienie wyników w nauce. Cotygodniowe turnieje szachowe są nauką przez zabawę dla dzieci – uczą przestrzegania zasad, odrywają od uzależnień elektronicznych. Comiesięczne i cokwartalne mecze międzyszkolne i symultany. Zespoły z uczniów, rodziców, dorosłych, seniorów. Promocja szkół w Ursusie.
Opis projektu
Ursus jest zagłębiem talentów szachowych – które bez możliwości rozwoju zmarnują się – dzieci zdobywają wiele medali na prestiżowych imprezach szachowych np. Mistrzostwa Polski – ich rankingi są wysokim poziomie światowym.

Szachiści przynoszą szkołom wiele osiągnięć w różnych dziedzinach i mają wysokie średnie ocen. Szachy uczą koncentracji, zapamiętywania, analizy, logiki, taktyki i strategii przez zabawę, która dzieci uwielbiają. Szachy otwierają drogę do kariery w programowaniu, inżynierii, finansach, czy medycynie.

Liga szachowa w Ursusie zapewni integrację międzyszkolną, zdobywanie osiągnięć przez dzieci o analitycznych umiejętnościach oraz usprawnienie ich u osób, które mają ich mniej lub potrzebują do skupienia intensywnego wysiłku umysłowego (np. ADHD).

Udział w turniejach uczy dzieci radzenia sobie z przegraną i wygraną, oceną własnych umiejętności i ich braków – co decyduje na sprawdzianach. Na turniejach dzieci bogatsze i biedniejsze czują się równe i mogą się od siebie uczyć – ratując się od wykluczenia społecznego.

Możliwość gry przez całą rodzinę motywuje dzieci do wspólnej rywalizacji i wzmacnia więzi rodzinne i międzypokoleniowe.

Plan turniejów: cotygodniowe szkolne (22 szachownice, 6 partii 10m5s), comiesięczne międzyszkolne (2 szkoły po 11 osób 6 partii 10m5s) i cokwartalny wielki międzyszkolny dla wyłonienia mistrzów (wszystkie szkóły po 11 osób 6 partii 15m15s) – (warunek rozegrane 50% partii kwalifikacyjnych).

Każda ze szkół otrzyma sprzęt do turniejów oraz nauki: szachy, zegary elektroniczne, szachy prezentacyjne (tablica do prezentacji). Sędziujący turniej będą opłacani z budżetu projektu – przeszkolone osoby lub nauczyciele przez organizatora projektu.

Zawodnicy będą klasyfikowani wiekowo (patrz zasady ogólnodostępności) rankingiem Glicko-2 z partii. Dzieci o dobrych wynikach będą nagradzane za reprezentowanie szkoły punktami za zachowanie, jeśli szkoła uzna tą aktywność.

Przewidziane są nagrody finansowe (lub równoważne rzeczowe) – w kategoriach wiekowych za wysoki ranking i (warunek rozegrane minimum 50% partii), za największą ilość partii.

Planowane są wyjazdy dla zespołów szkolnych na Mistrzostwa Polski z trenerem dla wyrównania szans społecznych i nagrodzenia najlepszych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Popularyzacja szachów, jako skutecznej metody integracja dzieci i pokoleń.

Socjalizacja, nauka koncentracji, zapamiętywania, analizowania, respektowania reguł i kontrola upływu czasu poprzez zabawę – możliwość rywalizowania i pięcia się na szczyt.

Kierowanie przez dyrekcje/psychologa dzieci z problemami emocjonalnymi na zajęcia dające szanse na wyjście z nadpobudliwości (ADHD) przez naukę i socjalizację.

Wyłonienie reprezentacji Ursusa na rozgrywki szkolne na Mistrzostwa Polski z naszych lokalnych talentów, które nie mają szans ujawnić się teraz!

Rehabilitacja psychiczna i umysłowa dla dorosłych i seniorów (zaburzenia pamięci, depresja, apatia, demencja Alzheimer, samotność, poczucie bycia niepotrzebnym) lub zatrzymanie demencji, poprawa pamięci, analizy i koncentracji – pobudzenie komórek nerwowych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zmienne
Liczba szkół 3
Maksymalnie szachistów w szkole 44

Szachownice nr 6 (+2 nr 6 dla par 1-2, 2-4) 2
Szachownice nr 5 (+2 nr 6 dla dalszych par) 20
Zapas bierki nr 6 (hetmany, zagubienia i kradzieże) 2
Zapas bierki nr 5 (zagubienia i kradzieże) 2


Sprzęt - wariant drewno, karton, zegary elektroniczne z atest FIDE Jedna szkoła Wszystkie szkoły
Co Cena Liczba Razem Liczba Razem
Zegar elektroniczny z atest FIDE (najtańszy DGT 2010) 199,00 zł 22 4 378,00 zł 66 13 134,00 zł
Baterie akalityczne do zegarów 0,80 zł 44 35,20 zł 132 105,60 zł
Zapas baterii 0,80 zł 6 4,80 zł 18 14,40 zł
Bierki nr 5 (bierki drewniane + worek) 49,00 zł 20 980,00 zł 60 2 940,00 zł
Szachownica ścieralna matowa żółto brązowa nr 5 16,00 zł 20 320,00 zł 60 960,00 zł
Zapas bierki nr 5 (bierki drewniane + worek) 49,00 zł 2 98,00 zł 6 294,00 zł
Zestaw szachowy nr 6 (bierki drewniane + deska szachowa) 125,00 zł 2 250,00 zł 6 750,00 zł
Worek na bierki nr 6 8,00 zł 2 16,00 zł 6 48,00 zł
Zapas bierki nr 6 (bierki drewniane + worek) 75,00 zł 2 150,00 zł 6 450,00 zł
Tablica demo miękka biała 119,00 zł 1 119,00 zł 3 357,00 zł

Razem sprzęt 6 351,00 zł 19 053,00 zł

Zmienne
Tygodnie 52
Wolne tygodnie 16
Pracujące tygodnie 36
Miesięcy szkolnych 10
Kwartałów szkolnych 4
Za godzinę sędziowania brutto 75,00 zł
Za godzinę zajęć brutto 75,00 zł

Zajęcia dla dzieci z problemami Jedna szkoła Wszystkie szkoły
Co Cena Liczba Razem Liczba Razem
Opłata za zajęcia dla dzieci mające problemy emocjonalne i zaburzenia koncentracji (ADHD) 1h zegarowa 75,00 zł 36 2 700,00 zł 108 8 100,00 zł

Razem zajęcia dla dzieci z problemami 2 700,00 zł 8 100,00 zł

Dopilnowanie zajęć Ile Godzin zegarowych Prowadzących Stawka Razem szkoły
Opłata dla instruktora szachowego za dopilnowanie prowadzenia zajęć w szkołach i szkolenie sędziów szkolnych (2h w każdej szkole w tygodniu - zajęcia + turniej) 36 2 1 75,00 zł 5 400,00 zł

Razem dopilnowanie zajęć 5 400,00 zł

Turnieje Ile Godzin zegarowych Prowadzących Stawka Razem szkoła Razem szkoły
Turniej w szkole Fisher 10m5s - opłata za sędziowanie i publikację wyników każdego z meczów do rankingu (godziny zegarowe) - turniej wypada kiedy jest comiesięczny lub cokwartalny 26 2,5 2 75,00 zł 9 750,00 zł 29 250,00 zł
Turniej comiesięczne między szkołami 10m5s - opłata za sędziowanie i publikację wyników każdego z meczów do rankingu (godziny zegarowe) - turniej wypada kiedy jest cokwartalny - po jednym sędziu ze szkoły 6 3 2 75,00 zł 2 700,00 zł 4 050,00 zł
Turniej cokwartalny międzyszkolny 10m5s - opłata za sędziowanie i publikację wyników każdego z meczów do rankingu (godziny zegarowe) - po jednym sędziu ze szkoły 4 6 3 75,00 zł 5 400,00 zł 5 400,00 zł
Agregacja rankingów Glicko2 na podstawie wyników tygodniowych - z podziałem na kategorie wiekowe - wynik częściowe dostarcza sędzia szkolny w ustalonym formacie (np. PGN) - publikacja na darmowej platformie internetowej (np. Facebook+Google Docs, itp.) - wiele szkół 26 3 1 75,00 zł 5 850,00 zł 5 850,00 zł
Agregacja rankingów Glicko2 na podstawie wyników miesięcznych - z podziałem na kategorie wiekowe - wynik częściowe dostarcza sędzia szkolny w ustalonym formacie (np. PGN) - - publikacja na darmowej platformie internetowej (np. Facebook+Google Docs, itp.) - wiele meczy międzyszkolnych 6 1,5 1 75,00 zł 675,00 zł 675,00 zł
Agregacja rankingów Glicko2 na podstawie wyników rocznych - podziałem na kategorie wiekowe - wynik częściowe dostarcza sędzia szkolny w ustalonym formacie (np. PGN) - - publikacja na darmowej platformie internetowej (np. Facebook+Google Docs, itp.) - turniej wszystkich szkół 4 1 1 75,00 zł 300,00 zł 300,00 zł

Razem turnieje 24 675,00 zł 45 525,00 zł


Symultany Ile Godzin zegarowych Prowadzący Stawka Razem szkoła Razem szkoły
Symultany na dni Ursusa (piknik edukacyjny, dni Ursusa) - opłata dla mistrzów krajowych prowadzących symultanę (40 szachownic na jednego) 2 1 1 300,00 zł 2 600,00 zł

Razem symultany 2 600,00 zł


Nagrody Osób Ile I miejsce II miejsce III miejsce Razem szkoły

Nagroda dla najwytrwalszych zawodków (najwięcej rozegranych partii) - raz na półrocze dla trzech osób - frekwencja w całej lidze
uczeń do lat 8 2 120,00 zł 60,00 zł 40,00 zł 440,00 zł
uczeń do lat 10 2 120,00 zł 60,00 zł 40,00 zł 440,00 zł
uczeń powyżej 10 lat 2 120,00 zł 60,00 zł 40,00 zł 440,00 zł
dorosły od 18 do 60 lat 2 120,00 zł 60,00 zł 40,00 zł 440,00 zł
senior powyżej 60 lat 2 120,00 zł 60,00 zł 40,00 zł 440,00 zł

Nagroda na najlepszych zawodników (wymagane rozegranie 50% partii) - raz na półrocze - najlepszy ranking w całej lidze
uczeń do lat 8 2 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 600,00 zł
uczeń do lat 10 2 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 600,00 zł
uczeń powyżej 10 lat 2 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 600,00 zł
dorosły od 18 do 60 lat 2 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 600,00 zł
senior powyżej 60 lat 2 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 600,00 zł

"Nagrody dla najlepszej drużyny szkolnej - raz na półrocze - najwyższa średnia rankingu 10 wybranych najlepszych graczy (bez podziału na kategorie wiekowe - wymagane rozegranie conajmniej 50% partii przez każdego gracza) - wielkie puchar i imienny dyplom uznania dla całej drużyny szachowej
"
za miejsca 1-3 2 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 240,00 zł

Nagrody cokwartalne dla najlepszych zawodników (wymagane rozegranie 50% partii) - nalepszy ranking w szkole w danym kwartale
uczeń do lat 8 4 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 1 080,00 zł
uczeń do lat 10 4 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 1 080,00 zł
"uczeń powyżej 10 lat
" 4 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 1 080,00 zł

Nagroda dla zwycięzców cokwartalnego turnieju międzyszkolnego - raz na kwartał za miejsce na turnieju - puchar i wypisanie imiennego dyplomu dla zwycięzcy
za miejsca 1-3 4 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 420,00 zł
najlepszy uczeń do lat 8 (mężczyzna i kobieta) 8 35,00 zł 280,00 zł
najlepszy uczeń do lat 10 (mężczyzna i kobieta) 8 35,00 zł 280,00 zł
najlepszy uczeń powyżej 10 lat (mężczyzna i kobieta) 8 35,00 zł 280,00 zł
najlepszy dorosły od 18 do 60 lat (mężczyzna i kobieta) 8 35,00 zł 280,00 zł
najlepszy senior powyżej 60 lat (mężczyzna i kobieta) 8 35,00 zł 280,00 zł

Razem nagrody 10 500,00 zł


Wyjazd na Mistrzostwa Polski Szkół Ile Stawka Razem szkoły
Nocleg opiekunowie 2 800,00 zł 1 600,00 zł
Nocleg uczniowie (wymagane rezegranie 50% partii + najwyższy ranking ze wszystkich szkół) 10 800,00 zł 8 000,00 zł
Opłata za udział w turnieju (4 dni) 10 50,00 zł 500,00 zł
Dojazd (2x2 dni) np. pociąg 24 150,00 zł 3 600,00 zł

Razem wyjazd na Mistrzostwa Polski Szkół 13 700,00 zł


Marketing ligii szachowej Cena
Ulotki informacyjne A5 5000 sztuk (dwustronna) 350,00 zł
Projekt ulotki A5 400,00 zł
Plakat informacyjny 100 sztuk A1 510,00 zł
Projekt plakatu 400,00 zł

Razem marketing ligi szachowej 1 660,00 zł


Podsumowanie kosztów
Razem sprzęt 19 053,00 zł
Razem zajęcia dla dzieci z problemami 8 100,00 zł
Razem dopilnowanie zajęć 5 400,00 zł
Razem turnieje 45 525,00 zł
Razem symultany 2 600,00 zł
Razem nagrody 10 500,00 zł
Razem wyjazd na turniej 13 700,00 zł
Razem marketing ligi szachowej 1 660,00 zł

Razem projekt 106 538,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
106 538,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Zabezpieczenie i przechowywanie sprzętu szachowego i demonstracyjnego – wyjęcie baterii z zegarów by nie doszło do ich uszkodzenia, magazynowanie w suchym pomieszczeniu. Zabezpieczona przed włamaniem szafa.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
150,00 zł

Modyfikacje

23.01.2017 00:37
Autor projektu
23.01.2017 00:42
Autor projektu
23.01.2017 02:31
Autor projektu
23.01.2017 22:22
Autor projektu
27.01.2017 09:06
ijablonowska
30.05.2017 14:37
ijablonowska

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany