Zielona Puławska – uzupełnienie drzew i żywopłoty zamiast słupków i donic

1103
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 6
Autor pomysłu Grzegorz Walkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
300 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Puławskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 6
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Puławska odcinek pomiędzy ul. Dolną a al. Wilanowską.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ulica Puławska odcinek pomiędzy ul. Dolną a al. Wilanowską.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Puławskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.
Opis projektu
Projekt zakłada wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla: posadzenia 25 lip, obsadzenie ok. 1,5 ar krzewów (w miejscu chodników), urządzenie parkletu.
Krzewy w formie naturalnej lub żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, róże okrywowe, gatunki które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Tam gdzie będzie to możliwe należy łączyć dotychczasowe misy drzew poprzez rozpłytowanie chodnika i sadzenie pomiędzy misami krzewów. Krzewy mogłyby również zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów. Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Puławskiej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletu tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku.
Zakłada się:
- Rozpłytowanie chodnika i posadzenie żywopłotu w miejscu donic – na wys. ul. Dolnej i przy nr 148/150.
- Uzupełnienie drzew w środkowym pasie na odc. Malczewskiego-Domaniewska.
- Uzupełnienie drzew po wschodniej i zachodniej stronie ulicy na odcinku Dolna-Domaniewska
- Uzupełnienie drzew po str. zachodniej na odc. Domaniewska-Wilanowska.
- Budowę parkletu.
Kwoty przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań są ustalone na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne lub w wyniku ustaleń konsultacji społecznych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Puławskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Proponowany projekt podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Projekt budowlano-wykonawczy 50 000 zł
Konsultacje społeczne 40 000 zł
Ustawienie parkletu 65 000 zł
Posadzenie żywopłotów w miejscu 20 400 zł
Ułożenie obrzeża betonowego 140 m – 2 520 zł
Posadzenie 25 drzew o obw. 35-40 cm w gruncie 87 500 zł
pielęgnacja drzew za kwartał 1 125 zł
pielęgnacja krzewów za kwartał 470 zł
Maty zabezpieczające krzewy 5 250
Oznakowanie projektu – 4 tabliczki – 2 000 zł

Rezerwa autora – 25 735 zł
Razem koszt 300 000 zł
Autor nie zgodził się na ograniczenie kosztorysu i zażyczył umieszczenia pełnej kwoty 300.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
20 000,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

21.03.2017 10:05
Autor projektu
18.04.2017 12:23
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany