Bezpieczna droga do domu - budowa chodnika - ul. Waligóry

388
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Białołęka
obszar 2
Autor pomysłu BEATA SZKODA-AMANOWICZ
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
220 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada wybudowanie chodnika przy ulicy Waligóry, przy której w chwili obecnej nie ma ani chodnika, ani pobocza, a jest to jedyna droga dla dzieci do szkoły.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
obszar 2
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Waligóry.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Odcinek pomiędzy drogą wewnętrzną Waligóry 25, a ul. Strunową. Lokalizacja projektu: po zachodniej stronie: „chodnik za drzewami” na dz.ew. należące do Miasta St. Warszawy: 10/25, 12/4, 12/3, 13/10, i 13/33 z obr. 4-05-16
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie chodnika przy ulicy Waligóry, przy której w chwili obecnej nie ma ani chodnika, ani pobocza, a jest to jedyna droga dla dzieci do szkoły.
Opis projektu
Projekt zakłada budowę chodnika o długości 360 metrów i szerokości 1,5 metra wzdłuż ulicy Waligóry na odcinku pomiędzy drogą wewnętrzną Waligóry 25, a ul. Strunową.

Obecnie na tym odcinku drogi usytuowanej wzdłuż zabudowań domów jednorodzinnych nie ma ani pobocza, ani chodnika, mimo, że jest to jedyne możliwe dojście dzieci do Szkoły Podstawowej nr 110 i mieszkańców do autobusu nr 152, (pętla ul. Ciupagi). Dlatego projekt zakłada, że budowa chodnika zaspokoi pilne potrzeby mieszkańców tej okolicy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dorosłym wracającym z pracy i dzieci wracającym ze szkoły, która znajduje się w odległości około 1000 metrów. Codziennie dzieci idące do lub ze szkoły pokonują ten niebezpieczny odcinek tuż przy pędzących samochodach. Odcinek ten znajduje się również w ciągu komunikacyjnym od pętli autobusu nr 152, przy ulicy Ciupagi. Ulica jest nieoświetlona, więc przy braku jakiegokolwiek pobocza, czy chodnika jest to odcinek bardzo niebezpieczny.

Ze względu na własność gruntów Miasta St. Warszawy początek chodnika przewiduje się od skrzyżowania ulicy Waligóry ze Strunową (przedłużenie Operowej), dalej będzie biegł wzdłuż ulicy Waligóry, w kierunku ulicy Morwowej, gdzie również znajdują się domy jednorodzinne. Mieszkańcy tej okolicy począwszy od ulicy Majorki do Morwowej nie mogą swobodnie wyjść na spacer z dziećmi, z wózkiem, wyjść na rolki, czy z psem. A odcinek drogi od ulicy Ziołowej do Gitarowej jest szczególnie niebezpieczny z uwagi na zakręt i górkę. Samochody przejeżdżające tą drogę jadą szybko bez względu na warunki i wyjeżdżając z zakrętu łatwo mogą wpaść na przechodnia.

Nawierzchnia chodnika na całej długości będzie wykonana z płyty chodnikowej betonowej kwadratowej o wymiarach 50 x 50 x 6 cm.

Ze względu na brak kanalizacji ogólnospławnej należy również zapewnić powierzchniowe odwodnienie poprzez metrowe pobocze pomiędzy jezdnią i chodnikiem.

Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na obszarze inwestycji. Zmniejszy ryzyko wypadku drogowego poprzez umożliwienie poruszania się pieszym po chodniku, a nie skrajem ulicy minimalizując ryzyko potrącenia pieszego. Podstawowym i głównym uzasadnieniem dla budowy chodnika jest bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych. Jezdnia wzdłuż w/w ulic jest dość wąska natomiast ruch samochodowy nieustannie się zwiększa. Z tych ulic korzystają zmotoryzowani mieszkańcy intensywnie rozbudowujących się okolicznych domów i osiedli.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Składowe:
Długość chodnika 360 mb x szerokość chodnika 1,5 m = 540 m2
Opinia komunikacyjna i projekt organizacji ruchu = 7 000,00 zł
Koszt projektu gospodarki zielenią wraz ze wskazaniem kilku drzew do wycięcia = 1000 zł

Koszt budowy 1mb chodnika to średnio 225,00 zł = 360 mb x 225,00 zł = 81 000 zł
W tym zawarte są następujące pozycje:
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- zakup i ułożenie nawierzchni płyty chodnikowej betonowej kwadratowej o wymiarach 50 x 50 x 6 cm na podsypce betonowo-piaskowej o grubości 20cm,
- zakup i ułożenie obrzeży betonowych grubość 6cm na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4

Wybudowanie chodnika "za drzewami" ponosi za sobą większe prace przygotowawcze terenu, w miejscu, w któym nigdy nie było chodnika ani pobocza. Koszt to 131 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
220 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
- zimowe oczyszczanie chodnika ( zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika, ręczne i mechaniczne zamiatanie chodnika po okresie zimowym, zabezpieczenie przed śliskością poprzez posypywanie piaskiem) 10 razy w sezonie zimowym - 1200,00zł
- letnie oczyszczanie chodnika ( oczyszczanie z nakładów ziemi i przerostów chwastów, ręczne i mechaniczne zamiatanie chodnika) 15 razy w sezonie letnim -1800,00zł
- interwencyjne sprzątanie chodnika 5 razy na rok -200,00zł
- bieżące remonty - 1000,00 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
4 200,00 zł

Modyfikacje

01.02.2017 10:00
Koordynator w dzielnicy Białołęka
16.03.2017 17:38
Autor projektu
31.05.2017 12:39
Koordynator w dzielnicy Białołęka
01.06.2017 12:01
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Chodnik w tym miejscu jest potrzebny! Szczególnie w okolicach ostrego zakrętu ul. Waligóry. Popieram ten projekt!
    Mieszkaniec1933  24.01.2017 00:26
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany