Wspólne zabawy i nauki - razem dziadek, babcia i wnuki

405
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Białołęka
obszar 2
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
32 817 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt ma charakter edukacyjny i jest adresowany do przedstawicieli dwóch pokoleń: dzieci zamieszkałych w Dzielnicy Białołęka oraz ich babć i dziadków, którzy będą mogli wspólnie uczestniczyć w warsztatach integracyjnych łączących naukę z zabawą i służących wzmocnieniu więzi międzypokoleniowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
obszar 2
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Dziatwy 6
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Przy ul. Dziatwy 6 mieszczą się Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO i Społeczne Gimnazjum nr 333 STO. Infrastruktura zespołu ww. szkół i wyposażenie sal lekcyjnych zostaną wykorzystane w trakcie realizacji projektu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma charakter edukacyjny i jest adresowany do przedstawicieli dwóch pokoleń: dzieci zamieszkałych w Dzielnicy Białołęka oraz ich babć i dziadków, którzy będą mogli wspólnie uczestniczyć w warsztatach integracyjnych łączących naukę z zabawą i służących wzmocnieniu więzi międzypokoleniowych.
Opis projektu
Warsztaty integracyjne mają na celu jednoczesną aktywizację dzieci i seniorów, którzy poprzez wspólną naukę i
zabawę poznają siebie, swoje mocne i słabe strony, podobieństwa i różnice między przedstawicielami różnych
pokoleń, charakterystyczne dla nich odmienne rozumienie świata, uczą się ze sobą efektywnie współpracować
podczas realizacji wspólnych zabaw i zadań, kształtują w sobie inteligencję emocjonalną i tolerancję na postawy
osób w innym wieku, a także pogłębiają umiejętność komunikacji międzypokoleniowej. Warsztaty stanowią okazję
do spotkania dziecka z babcią lub dziadkiem poza miejscem zamieszkania, a także do świadomego, pod nadzorem specjalistów z różnych dziedzin, kształtowania relacji dziecko – senior. Na cykl 10 spotkań złożą się warsztaty o tematyce takiej jak: 1) doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem przedmiotów i substancji
codziennego użytku, 2) zabawy logopedyczne i emisja głosu, 3) zajęcia plastyczne, 4) kreatywne rozwiązywanie problemów, 5) międzypokoleniowy teatr i pantomima z elementami podstawowych zadań aktorskich; 6) zabawy matematyczne i logiczne, 7) zajęcia multimedialne i komputerowe, 8) szachy i gry planszowe, 9) międzypokoleniowa komunikacja bez przemocy, 10) zabawy z wykorzystaniem elementów historii lokalnej i kultury regionalnej połączone z pieszym rajdem do wybranych zabytkowych miejsc Białołęki. Każdy warsztat będzie prowadzony przez innego szkoleniowca mającego doświadczenie w prowadzeniu zajęć z danej tematyki. W trakcie warsztatu oprócz szkoleniowca kierującego imprezą aktywni będą trzej animatorzy zabaw, czuwający nad prawidłową realizacją zadań, inicjujący zabawę, mobilizujący dzieci do uczestnictwa w zadaniach, wspierający radami seniorów. Warsztat będzie kończył się zadaniem kreatywnym służącym ewaluacji, w trakcie którego dziecko za pomocą innego narzędzia, w sposób adekwatny do wieku będzie mogło wyrazić, czego nauczyło się w danym dniu od dziadka/babci, czego dowiedziało się o nim/o niej, za co go/ją podziwia.
Uzasadnienie realizacji projektu
Problemem w dzisiejszych czasach są pogłębiające się różnice między przedstawicielami różnych generacji, nie
tylko te wynikające z wieku czy doświadczenia oraz z odmiennej aktywności i zainteresowań dzieci i seniorów, ale
także różnice intelektualne, psychiczne i emocjonalne, odmienności związane z używanym zasobem językowym,
pojmowaniem historii i kultury, znajomością tradycji oraz osiągnięć nowoczesnych technologii. Różnice te wydają
się szczególnie widoczne w perspektywie małej ojczyzny, jaką jest dzielnica, w której się mieszka, zwłaszcza że
dziecko z racji wieku ogranicza często swoją perspektywę poznawczą do przestrzeni domu, przedszkola/szkoły,
osiedla, dzielnicy. (Ciąg dalszy w załączniku nr 1 zamieszczonym w rubryce Załączniki).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Ze względu na obszerność kosztorysu cały kosztorys wraz w wyszczególnieniem jego składowych znajduje się w
załączniku nr 2 w rubryce Załączniki.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
32 817,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

23.01.2017 20:25
Autor projektu
20.03.2017 06:09
Autor projektu
27.04.2017 15:03
Koordynator w dzielnicy Białołęka
01.06.2017 12:02
Koordynator w dzielnicy Białołęka
09.06.2017 11:53
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany