English is easy! Edukacyjne przedstawienia po angielsku dla dzieci

1752
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wola
Nowolipki + Powązki
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
19 320 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 315 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt przewiduje zorganizowanie dla dzieci w wieku szkolnym ośmiu przedstawień edukacyjnych w języku angielskim w cztery soboty w ciągu roku tak, by mogły znaleźć praktyczne zastosowanie umiejętności językowych zdobytych w szkole, nacieszyć się atrakcyjną formą kultury, jaką jest teatr oraz wzmocnić motywację do dalszej aktywnej nauki języka obcego.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
23.01.2019 15:03

W ramach projektu zostały zorganizowane 4 przedstawienia w języku angielskim dla dzieci.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty / Szkoła Podstawowa nr 222

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Nowolipki + Powązki
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Esperanto 7a

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje zorganizowanie dla dzieci w wieku szkolnym ośmiu przedstawień edukacyjnych w języku angielskim w cztery soboty w ciągu roku tak, by mogły znaleźć praktyczne zastosowanie umiejętności językowych zdobytych w szkole, nacieszyć się atrakcyjną formą kultury, jaką jest teatr oraz wzmocnić motywację do dalszej aktywnej nauki języka obcego.
Opis projektu
Planujemy zorganizować ogólnodostępne przedstawienia w języku angielskim dla dzieci w wieku 6-15 lat. Odbywałyby się cyklicznie raz na kwartał, w soboty tak, by jak największa liczba dzieci mogła z nich skorzystać. W wyznaczonym terminie wystawiane miałyby być dwa przedstawienia w SP222. Po przedstawieniu udostępniane będą materiały do samodzielnej pracy w domu, by zmaksymalizować wykorzystanie zdobytej na przedstawieniu wiedzy.

Celem projektu jest stworzenie dzieciom w wieku szkolnym możliwości naturalnego kontaktu z językiem angielskim, innego niż lekcje zapewniane w szkole. Dzięki przedstawieniom nie tylko wzrośnie efektywność retencji przyswojonych w szkole struktur i słownictwa, ale również zwiększy się motywacja do dalszego, aktywnego uczenia się, a dzieci docenią wiedzę przekazywaną im w procesie edukacyjnym.

Przedstawienia o różnym stopniu zaawansowania i tematyce będą dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci. Ich edukacyjny i jednocześnie interaktywny charakter pozwoli zaangażować uczniów w taki sposób, by poczuli się pewnie dzięki umiejętnościom, które już posiadają, zaś poczucie celowości i praktycznego zastosowania w nauczaniu zapewnia sukces. Treść przedstawień oprócz fabuły będzie zawierała niebezpośrednie omówienie zagadnień językowych spełniając swój edukacyjny charakter.

Uwarunkowania rynkowe mogą ograniczać wielu dzieciom dostęp do takich form edukacji alternatywnej, a ogólnodostępność projektu pozwoli wyrównać szanse dzieci z naszej dzielnicy.
Uzasadnienie realizacji projektu
Znajomość języka angielskiego w dzisiejszych czasach jest nieoceniona.Umożliwiając dzieciom utrwalenie uzyskanych w szkole umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z językiem w kontekście oderwanym od ławki szkolnej sprawimy, że język stanie się dla nich żywym, więc długofalowo wzmocnimy motywację do nauki. Zdobywanie umiejętności poprzez zabawę to najskuteczniejszy sposób na praktyczną znajomość języków. Dzieci nie mają wielu okazji, by w sposób naturalny wypróbować swoje umiejętności językowe, zatem projekt ten to doskonały sposób, by wspierać proces uczenia się. Ponadto, stwarza Rodzinom okazję do wspólnego spędzenia czasu. Dla wielu dzieci z Woli byłaby to jedyna szansa na pozaszkolny i praktyczny kontakt z angielskim.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) 1450zł - koszt jednego spektaklu w języku angielskim dla 160-sobowej widowni x 8 (4 soboty po 2 spektakle) =
11600zł (koszt zawiera podatek VAT, faktura)
2) przygotowanie materiałów dydaktycznych ze spektakli dostępnych później na stronie internetowej 75zł (na jedno spotkanie) x 4 soboty (liczba spotkań w roku) = 300zł (koszt zawiera podatek VAT, faktura)
3) wykonanie tabliczki informującej o realizacji projektu ze środków budżetu partycypacyjnego - 100zł
4) Zlecenia:
a) Na dozór 4h (na każdym spotkaniu) x 4 soboty (liczba spotkań w roku) = 16h x 20zł = 320
b) Na sprzątanie 2h (na każde spotkanie) x 4 soboty (liczba spotkań w roku) = 8h x 20zł = 160zł
c) Na opiekę 4h (na każdym spotkaniu) x 4 soboty (liczba spotkań w roku) x 4 osoby (ze względu na liczebność widowni - max 160 osób, na jednym spotkaniu 4 opiekunów) = 64h x 60zł = 3840zł
d) Na promocję – druk kolportaż 300zł na jedno spotkanie x 4 = 1200zł
e) Wynajem mikroportów 350 (ok. 5 mikroportów na jedno spotkanie) x 4 soboty (liczba spotkań w roku) = 1400 zł
5) Zakupy – środki czystości – 100zł na spotkanie x 4 soboty (liczba spotkań w roku = 400zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
19 320,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

16.03.2017 10:20
Autor projektu
16.03.2017 10:27
Autor projektu
16.03.2017 15:39
Autor projektu
17.03.2017 11:08
Autor projektu
17.03.2017 12:42
Autor projektu
20.03.2017 14:36
Autor projektu
20.03.2017 16:07
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany