Źródełka z wodą do picia

2364
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ursynów
Ursynów Wysoki Północny
Autor pomysłu Sławomir Boksz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
101 475 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 1702 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Źródełka wody pitnej dla spragnionych mieszkańców, ustawione w parkach i w pobliżu obiektów sportowych. Wybrane źródełka dostosowane również dla czworonogów lub do napełniania butelek.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
25.08.2020 15:04

Wszystkie projekty polegające na wykonaniu poidełek realizowane są systemowo, według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st Warszawy. W tym zakresie pod koniec 2017 r. uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową dla poidełka oraz wymagane uzgodnienia.

W marcu 2018 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na produkcję poidełek. W postępowaniu uzyskano jedną ofertę, której wartość przekraczała środki, jakimi dysponował Zamawiający, w związku z czym przetarg został unieważniony. W maju powtórzono postępowanie na wybór Wykonawcy. Wpłynęły dwie oferty również przewyższające budżet - ponownie unieważniono postępowanie.

We wrześniu 2018 r. ogłoszono kolejne postępowanie na produkcję poidełek. Udało się wyłonić wykonawcę i podpisać umowę na stworzenie prototypu, a następnie wyprodukowanie 177 sztuk poidełek.

W dalszej kolejności, zostanie wybrana firma, która zamontuje poidełka, wraz z wykonaniem przyłączy, przygotowaniem gruntu itp.

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa w ramach, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na instalacji źródełek wody pitnej w przestrzeni miejskiej, w okresie lipiec – październik 2019 r. realizowany jest pilotażowy projekt, obejmujący montaż na istniejących hydrantach 30 miejskich źródełek.

Lokalizacje dla źródełek realizowanych w ramach pilotażu wybrane zostały pod względem ich dostępności (braku konieczności przebudowy przyłączy, oraz wykonania nawierzchni), stanu technicznego hydrantów MPWiK oraz jakości badań wody zarówno przed jak i po montażu źródełka. Po okresie pilotażowym, źródełka zostaną zdemontowane na okres zimowy.

Aktualnie trwają uzgodnienia co do realizacji montażu 177 szt. źródełek wody pitnej w kolejnych latach.

ZZW dysponuje stanowiskiem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie możliwości montażu źródełek w świetle aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. - wg tej opinii montaż źródełek jest ryzykowny, co powoduje, że będzie odlożony w czasie.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Ursynów Wysoki Północny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Park R.Kozłowskiego w pobliżu drążków do street workingu
2. Łąka Olkówki w pobliżu boiska
3. Park JP2 niedaleko boiska i siłowni plenerowej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja źródełek możliwie blisko podanych lokalizacji. Dokładne położenie uzależnione jest jednak jest od dostępu do rur wodociągowych wymaganych do przyłączenia wody

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Źródełka wody pitnej dla spragnionych mieszkańców, ustawione w parkach i w pobliżu obiektów sportowych. Wybrane źródełka dostosowane również dla czworonogów lub do napełniania butelek.
Opis projektu
Źródełka wody do picia podłączone do miejskich wodociągów lub jeśli to możliwe do wodociągu polewaczkowego. Zdroje wyposażone są w studnie chłonną odprowadzającą nadmiar wody..

Pomysł z powodzeniem realizowany w innych dzielnicach i miastach posiadających wysokiej jakości wodę. Taka właśnie woda płynie w warszawskich wodociągach - spełnia najwyższe standardy i można ją pić bez obaw. Źródełko może być wyposażone w ujęcie dla psa, a także w kranik do napełniania butelek i bidonów. Korzystać z niego mogą spacerowicze, biegacze i wszyscy spragnieni. Dzięki tym ujęciom możemy zredukować zużycie plastikowych butelek i przyczynić się do dbania o środowisko. Lokalizacja w parkach i bliskość obiektów sportowych zapewnią dostęp do chłodnej wody najbardziej spragnionym.
Uzasadnienie realizacji projektu
Źródełka zapewnią wodę pitną mieszkańcom i ich zwierzętom. Przyczynią się do zwiększenia przyjazności Ursynowa. Zwiększą dostępność do wody pitnej podczas upałów, co może wpłynąć na zmniejszenie przypadków udarów cieplnych, odwodnienia i zasłabnięć. Zmniejszą zużycie plastikowych butelek.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłączy sanitarnych wraz z montażem pijki 3 kpl - 5 535,00 zł
2 mapa do celów projektowych 3 szt. - 1 845,00 zł
3 budowa przyłączy sanitarnych (założono do 25 mb długości przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem studni chłonnej); roboty ziemne, materiał, dok. powykonawcza, badanie wody, odtworzenie terenu 75 mb - 46 125,00 zł
4 zakup i montaż poidełka wg ujednoliconego wzoru 3 szt. - 47 970,00 zł

Suma: 101 475 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
101 475,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt może wahać się w zależności od zużycia wody przez mieszkańców. Do tego dochodzi koszt ewentualnej konserwacja i napraw.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
8 000,00 zł

Modyfikacje

21.03.2017 12:06
Autor projektu
13.04.2017 16:16
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany