Modernizacja ogródka szkolnego w Szkole Podstawowej nr 246

523
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Praga-Południe
Grochów Południowy
Autor pomysłu Anna Luty
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
300 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada zmodernizowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 246. Celem projektu jest uczynienie ogródka szkolnego miejscem przyjaznym dla dzieci poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni, doposażenie go w nowoczesny i atrakcyjny sprzęt rekreacyjny oraz zabawki. Realizacja projektu to możliwość korzystania przez dzieci z ogródka przez cały rok.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Południe
Obszar objęty pomysłem:
Grochów Południowy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Białowieska 22
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zmodernizowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 246. Celem projektu jest uczynienie ogródka szkolnego miejscem przyjaznym dla dzieci poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni, doposażenie go w nowoczesny i atrakcyjny sprzęt rekreacyjny oraz zabawki. Realizacja projektu to możliwość korzystania przez dzieci z ogródka przez cały rok.
Opis projektu
Projekt zakłada modernizację ogródka szkolnego przeznaczonego dla dzieci młodszych. Głównym celem projektu jest przygotowanie w znacznej części ogrodu (ok. 540 m2) miękkiego, syntetycznego podłoża, amortyzującego ewentualne upadki a także doposażenie placu w bezpieczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia. Całość terenu zostanie uzupełniona o elementy małej architektury jak ławeczki, kosz na śmieci i stojaki rowerowe.
W projekcie znajdują się urządzenia służące nie tylko zabawie ale również poprawie kondycji fizycznej u dzieci. Podczas codziennej nauki w szkole wskazane jest przebywanie dzieci na świeżym powietrzu. Z uwagi na nierówny i błotnisty teren ogrodu szkolnego dzieci nie mogą korzystać z przeznaczonego dla nich placu zabaw. Realizacja założeń projektu pozwoli w pełni wykorzystać szkolną infrastrukturę oraz uatrakcyjni teren ogródka szkolnego. Zmodernizowany plac zabaw będzie służył dodatkowo realizacji zajęć programowych wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach świetlicy szkolnej a także będzie wykorzystywany przez dzieci podczas imprez sportowych, kulturalnych, pikników lub akcji "Lato w mieście".
Uzasadnienie realizacji projektu
W chwili obecnej, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym z powodu błota, stojących kałuż, długiego oczekiwania na wyrośnięcie trawy korzystanie przez dzieci
z infrastruktury ogrodu szkolnego jest w znacznym stopniu ograniczone. Obecny plac zabaw nie spełnia wymogów bezpiecznego użytkowania przez dzieci. Podłoże jest piaszczyste, twarde i nie zapewnia dzieciom bezpieczeństwa oraz higieny. Chcemy stworzyć warunki zapewniając dzieciom wszechstronny rozwój oraz zapewnić atrakcyjny i aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Obiekt byłby wykorzystywany nie tylko przez uczniów SP 246, ale byłby ogólnodostępny dla środowiska lokalnego przez 7 dni w tygodniu w godzinach określonych w Regulaminie Ogrodu Szkolnego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
WYMIANA NAWIERZCHNI NA PLACU ZABAW:

- wymiary placu zabaw 20m x 27m = 540 m2
- cena jednostkowa materiału z wykonaniem : 360zł/m2 – 194.400zł
- wymiary ciągu pieszego 3m x 27 m = 81 m2
- ułożenie kratki trawnikowej 65zł/m2 – 5265zł
- koszty związane z przygotowaniem nawierzchni - 68 985 zł

Łączny koszt wymiany nawierzchni: 199.665 zł


WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW:

- Czworokąt wielofunkcyjny – 5 500 zł
- 2 bramki do piłki nożnej – 1600zł / 1 sztuka - 3200zł
- Kółko i krzyżyk – 1350zł
- 2 wagoniki – 3000zł/sztuka – 6000zł
- Potrójne klasy gra podwórkowa - 3200zł
- Montaż urządzeń – 1000zł
- Stojak aluminiowy na 6 rowerów 2 sztuki: 1 400 zł
- Regulamin placu zabaw 1 sztuka: 200 zł
- Ławka z oparciem 5 sztuki: 5 000 zł
- Kosz z daszkiem 1 sztuka: 500 zł
- Renowacja starych urządzeń: 2000zł
Przykładowe wyposażenie: zdjęcia w załączeniu

Wycena wyposażenia placu zabaw: 29 350zł

Łączna cena modernizacji ogródka szkolnego: 229 015zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszenie trawy, bieżące remonty i konserwacja, wymiana piasku w piaskownicy
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 000,00 zł

Modyfikacje

20.03.2017 17:57
Autor projektu
20.03.2017 18:01
Autor projektu
13.04.2017 11:59
Koordynator w dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany