Zielony szlak czyli my pośród zwierząt

2217
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wesoła
Obszar 2 Stara Miłosna
Autor pomysłu Dorota Wrońska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
14 727 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
One patrzą na nas, my patrzymy na nie. Stawiamy im sto budek, a w zamian dowiadujemy się ile mamy ptaków i drobnych ssaków oraz zdobywamy dowody że Starej Miłosnej należy się rezerwat przyrody. Projekt obejmuje ptaki śpiewające, sowy, jeże, nietoperze i orzesznice. Powiedzie zielonym szlakiem turystycznym na wysokości ul.Torfowej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wesoła
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 2 Stara Miłosna
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Torfowa i ścieżka wzdłuż Macierowego Bagna
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren w całości należący do miasta
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
One patrzą na nas, my patrzymy na nie. Stawiamy im sto budek, a w zamian dowiadujemy się ile mamy ptaków i drobnych ssaków oraz zdobywamy dowody że Starej Miłosnej należy się rezerwat przyrody. Projekt obejmuje ptaki śpiewające, sowy, jeże, nietoperze i orzesznice. Powiedzie zielonym szlakiem turystycznym na wysokości ul.Torfowej.
Opis projektu
Projekt przewiduje rozmieszczenie w obszarze Macierowego Bagna i ul. Torfowej, budek lęgowych dla drobnych ptaków, sów oraz małych ssaków orzesznic, a także budek dających nietoperzom schronienie w ciągu dnia i budek zimowych dla jeży. Obserwacja budek uatrakcyjni ten szlak. Służyć temu będzie seria nieodpłatnych i dostępnych dla wszystkich mieszkańców wycieczek z przewodnikiem oraz ustawienie tablicy informacyjnej.
Uzasadnienie realizacji projektu
Budki takie zastępują zwierzętom naturalne schronienia w starych dziuplastych drzewach lub stertach liści, które tracą w związku z działalnością człowieka. Obecność budek pozwoli zebrać informacje o składzie gatunkowym ptaków i drobnych ssaków i w ten sposób przyczynić się do objęcia tego obszaru podwyższoną ochroną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Budki typ A 30 szt 60*30=1800
Budki typ B 30 szt 60*30=1800
Budki dla Pełzaczy 2szt 60*2=120
Budki sowa i puszczyk 3 szt 120*3=360
Budki nietoperze 10 szt 60*10=600
Budki dla jeży 5 szt 120*5=600
Budki orzesznica 15 szt 60*20=1200
Rozpoznanie terenu z pisemnym sprawozdaniem (1000 brutto + umowa zlecenie) 1180
Przegląd budek po roku z pisemnym sprawozdaniem ( 1000 + umowa zlecenie) 1180
Ustawienie tablicy informacyjnej 2500
Wycieczki z przewodnikiem 6 (300 +koszty umowy o dzieło + ubezpieczenie) 380*6=2280
Ogłoszenia terminów wycieczek (prasa lokalna lub plakaty)150+Vat 184,5*6=1107


Szacunkowy koszt realizacji projektu:
14 727,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Przegląd i czyszczenie budek po sezonie 15 zł* 100=1500zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 500,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

30.01.2017 14:52
Koordynator w dzielnicy Wesoła
21.03.2017 17:24
Autor projektu
31.05.2017 15:07
Koordynator w dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany