Czysta Wisła na Białołęce

2311
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
153 626 zł
Kategoria
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Posprzątanie terenów nad Wisłą na Białołęce przez bezrobotnych.
Posadowienie 20 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny i regularne opróżnianie koszy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wybrzeża Wisły na terenie dzielnicy Białołęka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Dzielnicy Białołęka mają ok 165 ha powierzchni i liczą ok 10 km długości. Obszar pomiędzy brzegiem rzeki a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa w administracji m. st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Posprzątanie terenów nad Wisłą na Białołęce przez bezrobotnych.
Posadowienie 20 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny i regularne opróżnianie koszy.
Opis projektu
Zatrudnienie bezrobotnych do sprzątania wybrzeży Wiślanych na terenie Dz. Białołęka i utrzymywania porządku. Oczyszczenie obszaru pomiędzy rzeką, a wałem.Nauczenie bezrobotnych rzemiosła wikliniarskiego podczas wyplatania i instalowania, w miejscach najczęściej zaśmiecanych, 20szt. wiklinowych koszy na śmieci o wymiarach ok: 100x50cm, posadowionych na sześciu żywych kołkach wierzbowych wkopanych ok. 1 m w ziemię, które zakorzenią się i wyrosną w formie drzew. Kosze będą wyplatane w formie tzw.: "wiraszek" czyli tradycyjnych wiklinowych pułapek na ryby. Kosze powinny być przystosowane do umieszczenie w nich worków o pojemności ok 240 l, w taki sposób by worki nie wystawały na zewnątrz, zawierać przykrycia chroniące przed roznoszeniem śmieci przez zwierzęta i być zaopatrzone w tabliczkę informacyjno-edukacyjną treścią edukacyjną budującą poziom kultury społecznej nad Wisłą. Każdy kosz powinien posiadać swój numer i informację o możliwości zgłoszenia poprzez sms potrzeby opróżnienia go, lub posprzątania wokół. Na tabliczce edukacyjnej umieszczone będzie logo Budżetu Partycypacyjnego. Kosze powinny być kontrolowane i opróżniane min. 2 raz w tygodniu latem i min. 1 raz w miesiącu zimą. A także „awaryjnie” na żądanie zgłoszone sms/fb. Bezrobotni zbudują wiklinową altanę.Beneficjenci projektu w celu podniesienia poziomu wiedzy i kultury społecznej wezmą udział w cyklu 50h wykładów, treningów i warsztatów resocjalizacyjnych.
Jako sprawdzian efektu reedukacji zorganizują piknik dla mieszkańców z warsztatami dla rodzin z dziećmi i muzyką na żywo. Projekt angażuje społeczność lokalną: do monitorowania efektów projektu zaproszeni zostaną wolontariusze,seniorzy, osoby przebywające nad Wisłą. Koordynator projektu zorganizuje wykonanie zadania, zaangażuje zespół projektowy, beneficjentów i wolontariuszy, a także poprowadzi bloga-fb, z relacjami z postępu prac. Rekomendowane jest wyłonienie wykonawcy projektu w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Brzegi Wisły są miejscem wypoczynku warszawiaków. Są wśród nich niestety ludzie o niższym poziomie kultury i wrażliwości, wykluczeni społecznie, bezrobotni. Osoby te organizują libacje pod chmurką, pozostawiają po sobie duże ilości odpadów, przyczyniają się do degradacji walorów Wisły w Warszawie. Widok pozostawionych stosów butelek poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i niebezpiecznego. Podniesienie poziomu świadomości tych ludzi poprzez edukację historyczną i ekologiczną, warsztaty oraz aktywizację zawodową w formie nauki rzemiosła wikliniarza i zatrudnienia do sprzątania i utrzymania porządku przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej i przyniesie zmianę ich destrukcyjnych zachowań, a w konsekwencji porządek nad rzeką.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy sprzątaniu terenu nad Wisłą: (styczeń-kwiecień i listopad-grudzień): 165 ha x 500 zł = 82 500 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)
2. Nauka rzemiosła wikliniarskiego bezrobotnych poprzez samodzielne wykonanie i montaż wiklinowych koszy na śmieci: (styczeń-kwiecień): 20 szt x 300 zł x = 6 000 zł
3. Trening wytrwałości bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy serwisowaniu koszy (zgodnie z harmonogramem Urzędu Miasta): 21960 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)
4. Tabliczka edukacyjna (grawerowana w 4 x zaimpregnowanej sklejce wodoodpornej) na koszu z logo BP: 150 zł x 20 szt = 3000 zł
5. Zatrudnienie trenerów, wykładowców i animatorów do realizacji działań edukacyjnych z beneficjentami projektu: 50 h x 200 zł = 10000 zł, zakres tematyczny zajęć, min.: hydrologia Wisły, historia związków Warszawy z Wisłą, historia żeglugi, historia przepraw od XII w i budowa mostów w Warszawie, historia regulacji Wisły w Warszawie, przyczyny i skutki wielkich powodzi, współczesna rola Wisły dla Warszawy, stan obecny rzeki, Obszar Natura 2000 PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – kluczowe gatunki chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, płazy, gady, ssaki, ptaki, owady spotykane nad Wisłą, roślinność nadwodna i podwodna, lasy łęgowe, historia spławu i żeglugi, współczesne wykorzystanie żeglugowe Wisły, bezpieczeństwo na wodzie, zasady udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, locja i nawigacja, manewrowanie łodzią: cumowanie, kotwiczenie, podchodzenie do lądu, manewr: człowiek za burtą, wzywanie pomocy, pisanie opowiadań i kompozycja i estetyka fotografii portretowej, sztuka debaty, trening mindfulness,
6. Budowa kopuły wiklinowej trzywarstwowej, ośmiofilarowej x 12 żywokołów, o średnicy ok. 6 m, jako przestrzeni edukacji i kontemplacji Wisły: 6000 zł
7. Włączanie społeczne beneficjentów poprzez udział w organizacji pikniku edukacyjnego Czysta Wisła: warsztaty plecionkarskie: 500 zł, warsztaty plastyczne: 500 zł, warsztaty ceramiczne: 500 zł, warsztaty kulinarne: 500 zł, plenerowy zakład fotograficzny: 1500 zł, muzyka na żywo: 1500 zł, pamiątkowe plakietki: 100 szt. x 5 zł = 500 zł, prowadzenie pikniku: 500 zł, wc i kosz na śmieci: 500 zł, produkty żywnościowe naczynia: 1500 zł, razem piknik: 8000 zł
8. Koszt naprawy zniszczeń koszy: 20% wartości wyplecenie koszy tj: 1200 zł.
9. Koszty księgowo-administracyjne: 1000 zł
10. Koordynacja projektu: 10% wartości projektu : 13966 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
153 626,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Opróżnianie koszy zgodnie ze szczegółowym harmonogramem Urzędu Miasta, łącznie z kosztem wywozu odpadów i naprawą koszy = 28920,00
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
28 920,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

21.03.2017 16:33
Autor projektu
21.03.2017 17:26
Autor projektu
21.03.2017 19:29
Autor projektu
25.05.2017 13:27
Koordynator w Zarządzie Zieleni
31.05.2017 09:45
Koordynator w Zarządzie Zieleni
31.05.2017 09:50
Koordynator w Zarządzie Zieleni
31.05.2017 09:52
Koordynator w Zarządzie Zieleni
31.05.2017 09:54
Koordynator w Zarządzie Zieleni
31.05.2017 09:55
Koordynator w Zarządzie Zieleni
31.05.2017 09:59
Koordynator w Zarządzie Zieleni
31.05.2017 10:07
Koordynator w Zarządzie Zieleni
31.05.2017 12:26
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Hm, ale utrzymanie czystości to obowiązek miasta, jeśli na międzywalu są śmieci to należy to zgłaszać na 19115 i służby miejskie mają posprzątać :)
  Mieszkaniec9933  23.01.2017 23:53
 • My wprawdzie nie jesteśmy bezrobotni i koszy nie pleciemy ale Zarząd Zielni w utrzymaniu czystości na brzegach Wisły regularnie wspieramy.
  Zapraszamy wszystkich do pomocy!

  Dwa wspomnienia:
  http://geocachingwarszawa.org/?p=325
  http://geocachingwarszawa.org/?p=161

  A najbliższe sprzątanie będzie już 28.05 11:00 na mokotowskim odcinku Wisły:
  https://www.geocaching.com/geocache/GC752MN_czysta-wisla-mokotow
  Mieszkaniec9009  10.05.2017 21:41
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany