Czysta Wisła na Żoliborzu Centralnym

1862
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Żoliborz
Obszar 1 - Żoliborz Centralny
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
43 021 zł
Kategoria
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 423 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Posprzątanie terenów nad Wisłą na Żoliborzu przez bezrobotnych.
Posadowienie maksymalnie 5 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny i regularne opróżnianie koszy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
17.10.2019 11:48

W marcu wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. ”Czysta Wisła”. W kwietniu wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę z terminem realizacji do 10.12.2019 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Żoliborz
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 1 - Żoliborz Centralny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wybrzeża Wisły na terenie dzielnicy dzielnicy Żoliborz - obszar Centralny
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Dzielnicy Żoliborz - obszar Centralny mają powierzchnię ok 13 ha (projektowi podlegać będzie 8ha), liczą ok 2 km długości. Obszar pomiędzy brzegiem rzeki a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością m .st. Warszawy i Skarbu Państwa w administracji m. st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Posprzątanie terenów nad Wisłą na Żoliborzu przez bezrobotnych.
Posadowienie maksymalnie 5 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny i regularne opróżnianie koszy.
Opis projektu
Zatrudnienie bezrobotnych do gruntownego sprzątania wybrzeży Wiślanych na terenie Dzielnicy Żoliborz i stałego utrzymywania porządku. Oczyszczenie obszaru pomiędzy rzeką, a wałem przeciwpowodziowym, ze szczególnym uwzględnieniem stopy bulwaru w czasie niżówki. Nauczenie bezrobotnych rzemiosła wikliniarskiego podczas wyplatania i instalowania, w miejscach najczęściej zaśmiecanych, maksymalnie 5 szt. wiklinowych koszy na śmieci o wymiarach ok: 100 x 50 cm, posadowionych na sześciu żywych kołkach wierzbowych wkopanych ok. 1 m w ziemię, które zakorzenią się i wyrosną w formie drzew. Kosze będą wyplatane w formie tzw.: "wiraszek" czyli tradycyjnych wiklinowych pułapek na ryby. Kosze powinny być przystosowane do umieszczenie w nich worków o pojemności ok 240 l, w taki sposób by worki nie wystawały na zewnątrz, zawierać przykrycia chroniące przed roznoszeniem śmieci przez zwierzęta i być zaopatrzone w tabliczkę informacyjno-edukacyjną treścią edukacyjną budującą poziom kultury społecznej nad Wisłą. Każdy kosz powinien posiadać swój numer i informację o możliwości zgłoszenia poprzez sms potrzeby opróżnienia go, lub posprzątania wokół. Na tabliczce edukacyjnej umieszczone będzie logo Budżetu Partycypacyjnego. Kosze powinny być kontrolowane i opróżniane min. 2 raz w tygodniu latem i min. 1 raz w miesiącu zimą. A także „awaryjnie” na żądanie zgłoszone esmsem lub poprzez fb. Bezrobotni zbudują wiklinową altanę w formie rosnącej, żywej kopuły. Beneficjenci projektu w celu podniesienia poziomu wiedzy i kultury społecznej wezmą udział w cyklu 50 h wykładów, treningów i warsztatów resocjalizacyjnych.
Jako sprawdzian efektu reedukacji zorganizują piknik integracyjny dla mieszkańców z warsztatami dla rodzin z dziećmi i muzyką na żywo. Projekt angażuje społeczność lokalną: do monitorowania efektów projektu zaproszeni zostaną wolontariusze, np. seniorzy, osoby często spacerujące nad Wisłą. Koordynator projektu zorganizuje wykonanie zadania, zaangażuje zespół projektowy, beneficjentów i wolontariuszy, a także poprowadzi bloga na fb, z relacjami z postępu prac. Rekomendowane jest wyłonienie wykonawcy projektu w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Brzegi Wisły są miejscem wypoczynku warszawiaków. Są wśród nich niestety ludzie o niższym poziomie kultury i wrażliwości, wykluczeni społecznie, bezrobotni. Osoby te organizują libacje pod chmurką, pozostawiają po sobie duże ilości odpadów, przyczyniają się do degradacji walorów Wisły w Warszawie. Widok pozostawionych stosów butelek poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i niebezpiecznego. Podniesienie poziomu świadomości tych ludzi poprzez edukację historyczną i ekologiczną, warsztaty oraz aktywizację zawodową w formie nauki rzemiosła wikliniarza i zatrudnienia do sprzątania i utrzymania porządku przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej i przyniesie zmianę ich destrukcyjnych zachowań, a w konsekwencji porządek nad rzeką.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy sprzątaniu terenu nad Wisłą: (styczeń-kwiecień i listopad-grudzień): 8 ha x 500 zł = 4000 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)
2. Nauka rzemiosła wikliniarskiego bezrobotnych poprzez samodzielne wykonanie i montaż wiklinowych koszy na śmieci: (styczeń-kwiecień):5 szt x 300 zł x = 1500 zł
3. Trening wytrwałości bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy serwisowaniu koszy (zgodnie z harmonogramem Urzędu Miasta): 7560zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)
4. Tabliczka edukacyjna (grawerowana w 4 x zaimpregnowanej sklejce wodoodpornej) na koszu z logo BP: 150 zł x 5 szt = 750 zł
5. Zatrudnienie trenerów, wykładowców i animatorów do realizacji działań edukacyjnych z beneficjentami projektu: 50 h x 200 zł = 10000 zł, zakres tematyczny zajęć, min.: hydrologia Wisły, historia związków Warszawy z Wisłą, historia żeglugi, historia przepraw od XII w i budowa mostów w Warszawie, historia regulacji Wisły w Warszawie, przyczyny i skutki wielkich powodzi, współczena rola Wisły dla Warszawy, stan obecny rzeki, Obszar Natura 2000 PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – kluczowe gatunki chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, płazy, gady, ssaki, ptaki, owady spotykane nad Wisłą, roślinność nadwodna i podwodna, lasy łęgowe, historia spławu i żeglugi, współczesne wykorzystanie żeglugowe Wisły, bezpieczeństwo na wodzie, zasady udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, locja i nawigacja, manewrowanie łodzią: cumowanie, kotwiczenie, podchodzenie do lądu, manewr: człowiek za burtą, wzywanie pomocy, pisanie opowiadań i kompozycja i estetyka fotografii portretowej, sztuka debaty, trening mindfulness,
6. Budowa kopuły wiklinowej trzywarstwowej, ośmiofilarowej x 12 żywokołów, o średnicy ok. 6 m, jako przestrzeni edukacji i kontemplacji Wisły: 6000 zł
7. Włączanie społeczne beneficjentów poprzez udział w organizacji pikniku edukacyjnego Czysta Wisła: warsztaty plecionkarskie: 500 zł, warsztaty plastyczne: 500 zł, warsztaty ceramiczne: 500 zł, warsztaty kulinarne: 500 zł, plenerowy zakład fotograficzny: 1500 zł, muzyka na żywo: 1500 zł, pamiątkowe plakietki: 100 szt. x 5 zł = 500 zł, prowadzenie pikniku: 500 zł, wc i kosz na śmieci: 500 zł, produkty żywnościowe naczynia: 1500 zł, razem piknik: 8000 zł
8. Koszt naprawy zniszczeń koszy: 20% wartości wyplecenie koszy tj: 300,00zł
9. Koszty księgowo-administracyjne: 1000 zł
10. Koordynacja projektu: 10% wartości projektu : 3911 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
43 021,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Opróżnianie koszy zgodnie ze szczegółowym harmonogramem Urzędu Miasta, łącznie z kosztem wywozu odpadów = 9300,00
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
9 300,00 zł

Modyfikacje

24.01.2017 14:27
Koordynator w dzielnicy Żoliborz
21.03.2017 13:49
Autor projektu
21.03.2017 15:26
Autor projektu
21.03.2017 16:53
Autor projektu
21.03.2017 19:22
Autor projektu
21.03.2017 19:33
Autor projektu
21.03.2017 23:45
Autor projektu
22.03.2017 12:24
Koordynator w dzielnicy Żoliborz
31.05.2017 09:59
Koordynator w Zarządzie Zieleni
31.05.2017 10:00
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Szanowny Panie! Bardzo cenna inicjatywa. Chcę zwrócić uwagę na jedno zagrożenie - niedopałki papierosów. Konieczne może być zwiększenie kosztów eksploatacji przez uzupełnianie spalonych koszy (to, jak pokazuje stan śmietników w okolicach Syrenki, ma miejsce nierzadko) lub zamiana na kosze stylizowane na wiklinowe, wyplecione (wyspawane?) z materiałów ognioodpornych.
  Mieszkaniec9845  25.01.2017 00:55
  • zgadzam się, potrzebny jest stały regularny nadzór i szybka reakcja
   Mieszkaniec1345  28.01.2017 21:17 Autor projektu
 • Fajny pomysł, ale może rzeczywiście wkładki ocynkowane by się przydały? Drugie pytanie jak to będzie opróżniał jeżeli worki są 214l to będą ważyły minimum 100kg, czy tam jest dostęp jakimś samochodem? Pozdrawiam w imieniu swoim i Towarzystwa Przyjaciół Solca nad Wisłą!
  Mieszkaniec8694  31.01.2017 15:00
  • mamy te kosze wypraktykowane nad Jeziorkiem Czerniakowskim, działają bardzo dobrze przez cały rok, a wkładki ocynkowane bardzo się przydadzą na złomie kloszardom ;D, worki 240 l, nie waza 240 kg, primo: opróżniać należy zanim się przepełni, a nawet pełne, łatwo się dzieli na 2, odpady tam to głównie butelki po alko., samochód jedzie tam gdzie dojedzie, a tam gdzie nie jedzie taczka , Pozdrawiam TPSnW, jak tam nowy most działa? Przemek Pasek
   Mieszkaniec1345  31.01.2017 22:13 Autor projektu
  • Dziękuję za odpowiedź, gwoli wyjaśnienia zakładałam, że worek 214l może ważyć 100kg, przy butelkach to całkiem sensowna estymacja.
   Most działa, tylko jakiś wandal pomalował przyporę ;)
   Mieszkaniec8694  31.01.2017 22:38
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany