Czysta Wisła na Bielanach

1824
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
128 326 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 2290 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Posprzątanie terenów nad Wisłą na Bielanach przez bezrobotnych.
Posadowienie 20 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny i regularne opróżnianie koszy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
17.10.2019 11:50

W marcu wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. ”Czysta Wisła”. W kwietniu wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę z terminem realizacji do 10.12.2019 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wybrzeża Wisły na terenie Dzielnicy Bielany
119 ha terenów nad rzeką.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Dzielnicy Bielany mają ok. 7 km długości. Obszar o powierzchni 119 ha, pomiędzy brzegiem rzeki, a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa w administracji m. st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Posprzątanie terenów nad Wisłą na Bielanach przez bezrobotnych.
Posadowienie 20 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny i regularne opróżnianie koszy.
Opis projektu
Zatrudnienie bezrobotnych do gruntownego sprzątania wybrzeży Wiślanych na terenie Dzielnicy Bielany i stałego utrzymywania porządku. Oczyszczenie obszaru pomiędzy rzeką, a wałem przeciwpowodziowym. Nie tylko okolic ścieżek, ale też wnętrza lasów łęgowych, plaż i polan. Nauczenie bezrobotnych rzemiosła wikliniarskiego podczas wyplatania i instalowania, w miejscach najczęściej zaśmiecanych, 20 szt. wiklinowych koszy na śmieci o wymiarach ok: 100 x 50 cm, posadowionych na sześciu żywych kołkach wierzbowych wkopanych ok. 1 m w ziemię, które zakorzenią się i wyrosną w formie drzew. Kosze będą wyplatane w formie tzw.: "wiraszek" czyli tradycyjnych wiklinowych pułapek na ryby. Kosze powinny być przystosowane do umieszczenie w nich worków o pojemności ok 240 l, w taki sposób by worki nie wystawały na zewnątrz, zawierać przykrycia chroniące przed roznoszeniem śmieci przez zwierzęta i być zaopatrzone w tabliczkę informacyjno-edukacyjną treścią edukacyjną budującą poziom kultury społecznej nad Wisłą. Każdy kosz powinien posiadać swój numer i informację o możliwości zgłoszenia poprzez sms potrzeby opróżnienia go, lub posprzątania wokół. Na tabliczce edukacyjnej umieszczone będzie logo Budżetu Partycypacyjnego. Kosze powinny być kontrolowane i opróżniane min. 1 raz w tygodniu latem i min. 1 raz w miesiącu zimą. A także „awaryjnie” na żądanie zgłoszone esmsem lub poprzez fb. Bezrobotni zbudują wiklinową altanę w formie rosnącej, żywej kopuły. Beneficjenci projektu w celu podniesienia poziomu wiedzy i kultury społecznej wezmą udział w cyklu 50 h wykładów, treningów i warsztatów resocjalizacyjnych.
Jako sprawdzian efektu reedukacji zorganizują piknik integracyjny dla mieszkańców z warsztatami dla rodzin z dziećmi i muzyką na żywo. Projekt angażuje społeczność lokalną: do monitorowania efektów projektu zaproszeni zostaną wolontariusze, np. seniorzy, osoby często spacerujące nad Wisłą. Koordynator projektu zorganizuje wykonanie zadania, zaangażuje zespół projektowy, beneficjentów i wolontariuszy, a także poprowadzi bloga na fb, z relacjami z postępu prac. Rekomendowane jest wyłonienie wykonawcy projektu w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Brzegi Wisły są miejscem wypoczynku warszawiaków. Są wśród nich niestety ludzie o niższym poziomie kultury i wrażliwości, wykluczeni społecznie, bezrobotni. Osoby te organizują libacje pod chmurką, pozostawiają po sobie duże ilości odpadów, przyczyniają się do degradacji walorów Wisły w Warszawie. Widok pozostawionych stosów butelek poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i niebezpiecznego. Podniesienie poziomu świadomości tych ludzi poprzez edukację historyczną i ekologiczną, warsztaty oraz aktywizację zawodową w formie nauki rzemiosła wikliniarza i zatrudnienia do sprzątania i utrzymania porządku przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej i przyniesie zmianę ich destrukcyjnych zachowań, a w konsekwencji porządek nad rzeką.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy sprzątaniu terenu nad Wisłą: (styczeń-kwiecień i listopad-grudzień): 119ha x 500 zł = 59500 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)
2. Nauka rzemiosła wikliniarskiego bezrobotnych poprzez samodzielne wykonanie i montaż wiklinowych koszy na śmieci: (styczeń-kwiecień): 20szt. x 300 zł x = 6000 zł
3. Trening wytrwałości bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy serwisowanie koszy (zgodnie z harmonogramem Urzędu Miasta): 21960 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)
4. Tabliczka edukacyjna (grawerowana w 4 x zaimpregnowanej sklejce wodoodpornej) na koszu z logo BP: 150 zł x 20 szt = 3000 zł
5. Zatrudnienie trenerów, wykładowców i animatorów do realizacji działań edukacyjnych z beneficjentami projektu: 50 h x 20 zł = 10000 zł, zakres tematyczny zajęć, min.: hydrologia Wisły, historia związków Warszawy z Wisłą, historia żeglugi, historia przepraw od XII w i budowa mostów w Warszawie, historia regulacji Wisły w Warszawie, przyczyny i skutki wielkich powodzi, współczena rola Wisły dla Warszawy, stan obecny rzeki, Obszar Natura 2000 PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – kluczowe gatunki chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, płazy, gady, ssaki, ptaki, owady spotykane nad Wisłą, roślinność nadwodna i podwodna, lasy łęgowe, historia spławu i żeglugi, współczesne wykorzystanie żeglugowe Wisły, bezpieczeństwo na wodzie, zasady udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, locja i nawigacja, manewrowanie łodzią: cumowanie, kotwiczenie, podchodzenie do lądu, manewr: człowiek za burtą, wzywanie pomocy, pisanie opowiadań i kompozycja i estetyka fotografii portretowej, sztuka debaty, trening mindfulness,
6. Budowa kopuły wiklinowej trzywarstwowej, ośmiofilarowej x 12 żywokołów, o średnicy ok. 6 m, jako przestrzeni edukacji i kontemplacji Wisły: 6000 zł
7. Włączanie społeczne beneficjentów poprzez udział w organizacji pikniku edukacyjnego Czysta Wisła: warsztaty plecionkarskie: 500 zł, warsztaty plastyczne: 500 zł, warsztaty ceramiczne: 500 zł, warsztaty kulinarne: 500 zł, plenerowy zakład fotograficzny: 1500 zł, muzyka na żywo: 1500 zł, pamiątkowe plakietki: 100 szt. x 5 zł = 500 zł, prowadzenie pikniku: 500 zł, wc i kosz na śmieci: 500 zł, produkty żywnościowe naczynia: 1500 zł, razem piknik: 8000 zł
8. Koszt naprawy zniszczeń koszy: 20% wartości wyplecenie koszy tj: 1200 zł.
9. Koszty księgowo- administracyjne: 1000 zł
10. Koordynacja projektu: 10% wartości projektu : 11666,00zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
128 326,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Opróżnianie koszy zgodnie ze szczegółowym harmonogramem Urzędu Miasta, łącznie z kosztem wywozu odpadów i naprawą koszy = 28920
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
28 920,00 zł

Modyfikacje

29.01.2017 15:02
slacek
06.02.2017 15:27
slacek
15.02.2017 09:16
slacek
20.03.2017 01:43
Autor projektu
20.03.2017 21:31
Autor projektu
20.03.2017 21:41
Autor projektu
21.03.2017 16:42
Autor projektu
21.03.2017 19:18
Autor projektu
21.03.2017 21:53
Autor projektu
22.03.2017 11:31
aarabadzic
25.05.2017 14:19
Koordynator w Zarządzie Zieleni
31.05.2017 10:22
Koordynator w Zarządzie Zieleni
31.05.2017 10:23
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Projekt potrzebny, ale też napawający smutkiem. Tyle pieniędzy niemal dosłownie w błoto za brak wyobraźni i bezmyślność naszych sąsiadów. Może włączyć w projekt element edukacyjny w formie tablic edukacyjnych, a może happeningu. Opcjonalnie może też odbyć się społeczna akcja sprzątania śmieci - oczywiście dobrowolna, dla chętnych - jako symboliczny dodatek do zorganizowanej akcji z udziałem odpowiedniego sprzętu, zakończona np. wspólnym ogniskiem. Można się też zastanowić nad segregacją śmieci. Może kosze dwudzielne - segregowane suche (akurat trochę tego będzie nad Wisłą, puszki, butelki szklane i plastikowe) i pozostałe. Przy takiej liczbie koszy to nabiera sensu.
    I podkreśliłbym w projekcie, że mamy rok Wisły:)
    Mieszkaniec879  23.01.2017 22:35
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany