Czysta Wisła w Śródmieściu

2303
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
89 100 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 907 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Organizacja 200 rejsów edukacyjnych Wisłą dla mieszkańców Warszawy, poświęconych tematyce czystości i porządku na terenach nadwiślańskich. Angażowanie uczestników rejsów do sprzątania Wisły w ramach wolontariatu. Edukacja i podniesienie kultury społecznej mieszkańców Warszawy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
17.10.2019 11:49

W marcu wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. ”Czysta Wisła”. W kwietniu wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę z terminem realizacji do 10.12.2019 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wybrzeża Wisły na terenie Dzielnicy Śródmieście
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Dzielnicy Śródmieście mają powierzchnię ok 23 ha i liczą ok. 5 km długości. Obszar pomiędzy brzegiem rzeki, a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa w administracji m. st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Organizacja 200 rejsów edukacyjnych Wisłą dla mieszkańców Warszawy, poświęconych tematyce czystości i porządku na terenach nadwiślańskich. Angażowanie uczestników rejsów do sprzątania Wisły w ramach wolontariatu. Edukacja i podniesienie kultury społecznej mieszkańców Warszawy.
Opis projektu
Organizacja 200 h rejsów edukacyjnych Wisłą dla mieszkańców Warszawy. Zakres tematyczny: min.: utrzymanie czystości i porządku na brzegach Wisły w Warszawie, hydrologia Wisły, historia związków Warszawy z Wisłą, historia żeglugi, historia przepraw od XII w i budowa mostów w Warszawie, historia regulacji Wisły w Warszawie, przyczyny i skutki wielkich powodzi, współczesna rola Wisły dla Warszawy, stan obecny rzeki, Obszar Natura 2000 PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – kluczowe gatunki chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, płazy, gady, ssaki, ptaki, owady spotykane nad Wisłą, roślinność nadwodna i podwodna, lasy łęgowe, historia spławu i żeglugi, współczesne wykorzystanie żeglugowe Wisły, bezpieczeństwo na wodzie, zasady udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, locja i nawigacja, manewrowanie łodzią: cumowanie, kotwiczenie, podchodzenie do lądu, manewr: człowiek za burtą, wzywanie pomocy, pisanie opowiadań i kompozycja i estetyka fotografii portretowej, sztuka debaty, trening mindfulness.
Rekomendacja wyłonienia wykonawcy podmiotu realizującego projekt w trybie konkursu ofert dla NGO.
Uzasadnienie realizacji projektu
Brzegi Wisły są miejscem wypoczynku warszawiaków. Są wśród nich niestety ludzie o niższym poziomie kultury i wrażliwości, wykluczeni społecznie, bezrobotni. Osoby te organizują libacje pod chmurką, pozostawiają po sobie duże ilości odpadów, przyczyniają się do degradacji walorów Wisły w Warszawie. Widok pozostawionych stosów butelek poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i niebezpiecznego. Podniesienie poziomu świadomości tych ludzi poprzez edukację historyczną i ekologiczną, warsztaty oraz aktywizację zawodową w formie nauki rzemiosła wikliniarza i zatrudnienia do sprzątania i utrzymania porządku przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej i przyniesie zmianę ich destrukcyjnych zachowań, a w konsekwencji porządek nad rzeką.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Realizacja rejsów : 200 h (x 12 pasażerów na rejsie) x 400 zł = 80000 zł
2. Koszty księgowo-administracyjne: 1000 zł
3. Koordynacja projektu: 10% wartości projektu : 8100 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
89 100,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Modyfikacje

21.03.2017 15:25
Autor projektu
21.03.2017 17:24
Autor projektu
21.03.2017 19:27
Autor projektu
31.05.2017 10:12
Koordynator w Zarządzie Zieleni
02.06.2017 11:32
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
09.06.2017 11:37
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany