Czysta Wisła w Śródmieściu

2303
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
89 100 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 907 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Organizacja 200 rejsów edukacyjnych Wisłą dla mieszkańców Warszawy, poświęconych tematyce czystości i porządku na terenach nadwiślańskich. Angażowanie uczestników rejsów do sprzątania Wisły w ramach wolontariatu. Edukacja i podniesienie kultury społecznej mieszkańców Warszawy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
17.10.2019 11:49

W marcu wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. ”Czysta Wisła”. W kwietniu wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę z terminem realizacji do 10.12.2019 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wybrzeża Wisły na terenie Dzielnicy Śródmieście
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Dzielnicy Śródmieście mają powierzchnię ok 23 ha i liczą ok. 5 km długości. Obszar pomiędzy brzegiem rzeki, a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa w administracji m. st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Organizacja 200 rejsów edukacyjnych Wisłą dla mieszkańców Warszawy, poświęconych tematyce czystości i porządku na terenach nadwiślańskich. Angażowanie uczestników rejsów do sprzątania Wisły w ramach wolontariatu. Edukacja i podniesienie kultury społecznej mieszkańców Warszawy.
Opis projektu
Organizacja 200 h rejsów edukacyjnych Wisłą dla mieszkańców Warszawy. Zakres tematyczny: min.: utrzymanie czystości i porządku na brzegach Wisły w Warszawie, hydrologia Wisły, historia związków Warszawy z Wisłą, historia żeglugi, historia przepraw od XII w i budowa mostów w Warszawie, historia regulacji Wisły w Warszawie, przyczyny i skutki wielkich powodzi, współczesna rola Wisły dla Warszawy, stan obecny rzeki, Obszar Natura 2000 PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – kluczowe gatunki chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, płazy, gady, ssaki, ptaki, owady spotykane nad Wisłą, roślinność nadwodna i podwodna, lasy łęgowe, historia spławu i żeglugi, współczesne wykorzystanie żeglugowe Wisły, bezpieczeństwo na wodzie, zasady udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, locja i nawigacja, manewrowanie łodzią: cumowanie, kotwiczenie, podchodzenie do lądu, manewr: człowiek za burtą, wzywanie pomocy, pisanie opowiadań i kompozycja i estetyka fotografii portretowej, sztuka debaty, trening mindfulness.
Rekomendacja wyłonienia wykonawcy podmiotu realizującego projekt w trybie konkursu ofert dla NGO.
Uzasadnienie realizacji projektu
Brzegi Wisły są miejscem wypoczynku warszawiaków. Są wśród nich niestety ludzie o niższym poziomie kultury i wrażliwości, wykluczeni społecznie, bezrobotni. Osoby te organizują libacje pod chmurką, pozostawiają po sobie duże ilości odpadów, przyczyniają się do degradacji walorów Wisły w Warszawie. Widok pozostawionych stosów butelek poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i niebezpiecznego. Podniesienie poziomu świadomości tych ludzi poprzez edukację historyczną i ekologiczną, warsztaty oraz aktywizację zawodową w formie nauki rzemiosła wikliniarza i zatrudnienia do sprzątania i utrzymania porządku przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej i przyniesie zmianę ich destrukcyjnych zachowań, a w konsekwencji porządek nad rzeką.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Realizacja rejsów : 200 h (x 12 pasażerów na rejsie) x 400 zł = 80000 zł
2. Koszty księgowo-administracyjne: 1000 zł
3. Koordynacja projektu: 10% wartości projektu : 8100 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
89 100,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Modyfikacje

21.03.2017 15:25
Autor projektu
21.03.2017 17:24
Autor projektu
21.03.2017 19:27
Autor projektu
31.05.2017 10:12
Koordynator w Zarządzie Zieleni
02.06.2017 11:32
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
09.06.2017 11:37
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany