Rozśpiewana Sadyba - utworzenie chóru szkolnego jako formy edukacji muzycznej dzieci w szkole podstawowej

1685
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 9
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
19 200 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt umuzykalnienia dzieci w wieku szkolnym - klasy III - VIII. Stworzenie chóru szkolnego, który będzie przygotowywał występy na uroczystości szkolne i wydarzenia organizowane przez dzielnicę. Zapoznanie dzieci z kompozytorami polskimi i zagranicznymi, a także przedstawienie uczniom różnych instrumentów muzycznych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 9
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Okrężna 80
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Budynek Szkoły Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej. Szkoła będzie udostępniała sale na próby chóru.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt umuzykalnienia dzieci w wieku szkolnym - klasy III - VIII. Stworzenie chóru szkolnego, który będzie przygotowywał występy na uroczystości szkolne i wydarzenia organizowane przez dzielnicę. Zapoznanie dzieci z kompozytorami polskimi i zagranicznymi, a także przedstawienie uczniom różnych instrumentów muzycznych.
Opis projektu
Projekt zakłada prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej zajęć umuzykalniających dla dzieci z klas III-VIII, w tym utworzenie chóru szkolnego złożonego z uczniów szkół podstawowych. Dzieci będą poznawały tradycyjne piosenki polskie i zagraniczne. Uczniowie zostaną zapoznani z różnymi stylami muzycznymi oraz kompozytorami. Będą zapoznawani z instrumentami oraz w miarę możliwości i chęci będą uczyć się grać na prostych instrumentach.
Chór będzie przygotowywał oprawę muzyczną na różne uroczystości szkolne oraz w miarę możliwości będzie występował przy okazji innych wydarzeń w dzielnicy.

Nabór do chóru będzie prowadzony w następujący sposób:
I etap forma elektroniczna i papierowa, dzieci/rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy. Formularz będzie zawierał takie elementy, jak imię i nazwisko, szkoła podstawowa, klasa, telefon i adres mailowy do kontaktu, krótki opis dotychczasowych doświadczeń dzieci z muzyką.
II etap, krótka prezentacja wybranej przez dziecko piosenki.
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez prowadzenie zajęć umuzykalniających dla dzieci w wieku szkolnym. Poprzez projekt chcemy kształtować pozytywną motywację dzieci do muzyki. Chcemy także zapewnić im bezpośredni kontakt z muzyką. Poprzez stworzenie chóru szkolnego chcemy dać każdemu dziecku możliwość aktywności muzycznej oraz rozwoju w tej dziedzinie kultury.
Kontakt ze sztuką, w tym i z muzyką, będzie dawał dzieciom okazję do wzbogacenia swoich doświadczeń. Wspólne śpiewanie da także okazję do pracy zespołowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Prowadzenie zajęć chóru 1 x w tygodniu 90 minut (dwie godziny lekcyjne) = 40 x 200 zł = 8000 zł
Przewidujemy ok. 40 zajęć w ciągu całego roku szkolnego
2. Udział nauczyciela gry na instrumencie 1 x w miesiącu = 10 x 200 zł = 2000
3. Koszt pomocy naukowych do zajęć chóru = 1000 zł
4. Koszt logo i strojów dla chórzystów = 1500 zł
5. Koszt uczestnictwa dyrygenta w uroczystościach szkolnych / lokalnych = 1000 zł
6. Koszt ubezpieczenia = 1500 zł
7. Koszty eksploatacyjne (sprzątanie, ochrona, rachunki za prąd, wodę, itp.) = 3200 zł
8. Koszty administracyjne = 1000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
19 200,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Przy założeniu kontynuacji zajęć chóru szacunkowa wysokość kosztów zajęć wynosi ok. 14000 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
14 000,00 zł

Modyfikacje

19.03.2017 23:09
Autor projektu
05.05.2017 09:21
wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów
05.05.2017 09:26
wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany