Sport dla wszystkich

1323
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Praga-Północ
Obszar II - Stara Praga ze Szmulowizną z Michałowem
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
57 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 275 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt „Sport dla wszystkich ” ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów sportowych. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
22.01.2019 13:30

W ramach projektu prowadzone były bezpłatne zajęcia sportowe - gimnastyka, crosbox, zumba.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Praga-Północ

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Północ
Obszar objęty pomysłem:
Obszar II - Stara Praga ze Szmulowizną z Michałowem
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
DOSIR Jagiellońska 7
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
DOSIR Jagiellońska 7
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt „Sport dla wszystkich ” ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów sportowych. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.
Opis projektu
Projekt „Sport dla wszystkich” skierowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy w szczególności do dzieci i
młodzieży oraz seniorów i osób dorosłych. Planowane zadania w ramach projektu zrealizowane będą z
wykorzystaniem zasobów lokalnych zarówno pod względem lokalowym jak i kadry dydaktycznej. Prowadzenie
bezpłatnych zajęć sportowych ma na celu nie tylko scalanie i pobudzanie aktywności społecznych grup lokalnych
ale i rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt zwiększy dostępność zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży jako grupy, w której poza seniorami następuje największy spadek sprawności fizycznej. Dzięki
wykorzystaniu zasobów lokalnych oraz wiedzy, umiejętności mieszkańców i ich dotychczasowych osiągnięć nastąpi
rozszerzenie oferty dydaktycznej i sportowej . Szkoła stanie się zatem prawdziwym centrum spotkań i aktywności
społeczności miejskiej. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwoju umiejętności sportowych, współpracy w
grupie i sprawdzenia swoich możliwości w otwartych turniejach badmintona. Koszty związane z realizacją projektu
nastawione są na roczne funkcjonowanie zajęć sportowych tak aby umożliwić szerokie uczestnictwo w treningach.
Koszty materiałowe będące wydatkami rzeczowymi umożliwią poprawę infrastruktury Sali Sportowej oraz jej
wykorzystanie do zajęć. Realizacja Projektu umożliwi także poszukiwanie przyszłych talentów sportowych,
krzewienie właściwych postaw społecznych i ograniczenie ryzyka tworzenia się grup wykluczenia wśród dzieci i
młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu oficjalnych regulaminów gry przez
licencjonowanych instruktorów oraz trenera. Przewiduje się realizację zadania przez 2 osoby szkolące w grupach
dzieci młodzieży i ew. seniorów oraz jedną w grupach dorosłych. Umożliwi to bardziej bezpośrednie przekazywanie
wiedzy i podnoszenie umiejętności szkolonych. Na czas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w sprzęt sportowy
niezbędny do realizacji zadań jedynym wymaganiem będzie posiadanie stroju i obuwia sportowego.
Uzasadnienie realizacji projektu
Sport dla wszystkich. realizowany będzie w ramach współpracy społeczności lokalnej, wykwalifikowanych
instruktorów i trenerów oraz przy wykorzystaniu zasobów lokalowych będących we władaniu Dzielnicy Praga
Północ. Celem nadrzędnym Projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez edukację sportową dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych. Celami pośrednimi Projektu są krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu
życia. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć
sportowych dla dzieci i młodzież szkolnej oraz seniorów poprzez promocję sportu powszechnego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Sport dla wszystkich
koszty prowadzenia zajęć
1. Wynajem Sali: 300 godzin zajęć x 110 zł/1 godz = 33 000 zł
2. Opłaty instruktora / trenera: 300 godzin zajęć x 80 zł/ godz = 24 000 zł.
Koszt całościowy: 57 000
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
57 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany