100 bezpłatnych lekcji angielskiego dla mieszkańców Ursynowa + dostęp do aplikacji rozbudowującej słownictwo

1594
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ursynów
Zielony Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec9238
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
97 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnej nauki języka angielskiego wszystkim zainteresowanym mieszkańcom dzielnicy Ursynów. Mieszkańcy będą mogli korzystać z lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji na smartfony do nauki słówek.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Zielony Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lekcje stacjonarne - sala wskazana przez Wykonawcę w obrębie Zielonego Ursynowa
Lekcje on-line (transmisje na żywo, korzystanie z aplikacji) - obszar dzielnicy Ursynów

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnej nauki języka angielskiego wszystkim zainteresowanym mieszkańcom dzielnicy Ursynów. Mieszkańcy będą mogli korzystać z lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji na smartfony do nauki słówek.
Opis projektu
Projekt zakłada zagwarantowanie mieszkańcom dzielnicy Ursynów możliwości darmowej nauki języka angielskiego dzięki udziałowi w darmowych lekcjach języka angielskiego prowadzonych przez profesjonalnych lektorów. Lekcje będą odbywać się na żywo oraz w formie webinarium internetowego. Zajęcia będą prowadzone na czterech poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym niższym, średnio zaawansowanym wyższym i zaawansowanym.

Przed przystąpieniem do zajęć każdy chętny weźmie udział w teście kompetencji językowych przez internet i na podstawie wyników zakwalifikowany do odpowiedniego poziomu. Podobny test zostanie wykonany na koniec projektu.

Każdy z poziomów obejmie 25 lekcji (w sumie w ciągu roku odbędzie się 100 lekcji).

Każda z lekcji będzie się odbywać we wskazanej (wynajętej) przez Wykonawcę sali, w obrębie Zielonego Ursynowa, i będzie dostępna w formie na żywo dla 20 osób. Konkretna lokalizacja zostanie podana przed wykonaniem projektu na materiałach promocyjnych.

Każda lekcja trwać będzie ok. 45 minut i będzie transmitowana przez Internet jako webinarium. Aby zapewnić możliwość aktywnego udziału w lekcji osobom, tj. zadawania pytań na czacie, liczba słuchaczy (interaktywnych) obecnych na webinarium będzie ograniczona do 100 osób. Technicznie zostanie to rozwiązane w ten sposób, że ten kto pojawi się wcześniej będzie miał pierwszeństwo. Pozostałe osoby będą mogły odsłuchać lekcje po jej opublikowaniu.

Najbardziej pracochłonną częścią nauki języka jest przyswojenie i utrzymanie w pamięci odpowiedniego słownictwa, do czego niezbędna jest odpowiednia metoda, dlatego wraz z pakietem lekcji z lektorem, mieszkańcy otrzymają dostęp do multimedialnej aplikacji, dzięki której w efektywny sposób można uczyć się słownictwa. Zawartość kursów w aplikacji będzie korelowała z tematyką lekcji. Postępy w nauce będą monitorowane i poziom odpowiednio dostosowywany.

Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne dotyczące oprogramowania zostały zapisane w załączniku do projektu.

Dostęp do lekcji, nagrań oraz licencji do aplikacji będzie dystrybuowany za pośrednictwem kodów aktywacyjnych.

Ze względu na ograniczenia formularza, dalsze szczegóły realizacji projektu znajdują się w załączniku.
Uzasadnienie realizacji projektu
Nie każdy może pozwolić sobie na naukę języka w szkole językowej, zakup materiałów czy korzystanie z korepetycji. Mieszkańcy dzielnicy Ursynów odnieśliby ogromną korzyść z realizacji projektu, uzyskując możliwość zdobycia umiejętności, którą można wykorzystać w wielu sferach życia.

Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Jest to możliwe - wybrana metodologia umożliwia naukę bez wychodzenia z domu. Jest to szczególnie istotne np.: dla osób z różnych względów ograniczonych ruchowo, matek wychowujących dzieci czy osób opiekujących się starszymi. Projekt umożliwia wszystkim, a w szczególności długotrwale przebywającym bez zatrudnienia, na zdobywanie nowych umiejętności, co zwiększa ich szanse powrotu na rynek pracy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Lekcje w formie webinarium na 4 poziomach: 450 zł x 25 lekcji x 4 poziomy = 45 000 zł
Szacowany koszt jednej lekcji uwzględnia:
- wynagrodzenie lektora oraz moderatora,
- zryczałtowany koszt przygotowania lekcji,
- koszt przygotowania materiałów merytorycznych do aplikacji,
- zryczałtowane koszty przeprowadzenia transmisji (w tym m.in.: obsługi plaftormy, wynagrodzenia pracownika technicznego, łącza internetowego)
- archiwizacja nagrania przez cały czas projektu.
- branding transmisji (oznakowanie logotypami Miasta Stołecznego Warszawy i Dzielnicy Ursynów),
- udostępnienia kilku dodatkowych kont technicznych na potrzeby weryfikacji działania "in vivo" na potrzeby Urzędu Dzielnicy i Biura Informatyki i Przetwarzania Miasta Stołecznego Warszawy (wymaga spełnienia pewnych wymogów bezpieczeństwa informatycznego - wydawca licencji powinien się zgłosić do Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji o sprawdzenie możliwości działania w Urzędzie ich usługi i uzgodnienie sposobu jej świadczenia).

Szacowany zakup licencji do korzystania z systemu dla 2000 użytkowników w obrębie Dzielnicy = 45 000 zł
Licencje będą zakupione w modelu SaaS, dlatego wszystkie koszty takie jak hosting, zakup domen, utrzymanie aplikacji, pomoc techniczna, a także publikacja i utrzymanie aplikacji mobilnych są zapewnione. W szacowanej cenie licencji do korzystania z systemu ujęte są wszystkie koszty towarzyszące m. in.:
- przeprowadzenie testu wstępnego (automatycznego),
- przeprowadzenie testu końcowego (automatycznego),
- archiwizacja nagrania przez cały czas projektu,
- ujednolicone logowanie,
- przygotowanie i wydruk kodów dostępu do aplikacji,
- branding aplikacji (oznakowanie logotypami Miasta Stołecznego Warszawy i Dzielnicy Ursynów),
- udostępnienia kilku dodatkowych kont technicznych na potrzeby weryfikacji działania "in vivo" oraz kontroli postępów uczestników na potrzeby Urzędu Dzielnicy i Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji m.st. Warszawy (wymaga spełnienia pewnych wymogów bezpieczeństwa informatycznego - wydawca licencji powinien się zgłosić do Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji o sprawdzenie możliwości działania w Urzędzie ich usługi i uzgodnienie sposobu jej świadczenia).

Projekt i druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) w celu poinformowania mieszkańców o możliwości skorzystania z projektu: 2 000 zł

Wynajem sal/-i na cele lekcji stacjonarnych dla 20 uczestników: 4 grupy x 25 lekcji x 50 zł = 5 000 zł

SUMA: 97 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
97 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

21.03.2017 16:06
Autor projektu
21.03.2017 18:57
Autor projektu
21.03.2017 20:58
Autor projektu
12.04.2017 09:55
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
12.04.2017 09:57
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
12.04.2017 09:57
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
12.04.2017 09:59
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
12.04.2017 10:00
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
12.04.2017 10:02
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
12.04.2017 10:05
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany