Zabawne spacery po Dolnym Mokotowie- poznaję swoją dzielnicę.

1411
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 3
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
10 750 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada przygotowanie i przeprowadzenie 4 spacerów tematycznych dla 6 grup dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym po 25 osób po Sielcach na Mokotowie. Zakres tematyczny i forma spaceru dostosowane zostaną do młodego odbiorcy m.in. zadania do samodzielnego wykonania, zagadki, karty pracy. Projekt oferuje mieszkańcom atrakcyjny pomysł na rodzinną aktywność na Mokotowie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 3
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dolny Mokotów.
Spacery obejmą obszar Sielc
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Spacery obejmą obszar Sielc

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przygotowanie i przeprowadzenie 4 spacerów tematycznych dla 6 grup dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym po 25 osób po Sielcach na Mokotowie. Zakres tematyczny i forma spaceru dostosowane zostaną do młodego odbiorcy m.in. zadania do samodzielnego wykonania, zagadki, karty pracy. Projekt oferuje mieszkańcom atrakcyjny pomysł na rodzinną aktywność na Mokotowie.
Opis projektu
Projekt zakłada cykl 4 zabawnych spacerów po Dolnym Mokotowie (rejon Sielce) przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Każdy spacer zorganizowany zostanie dla 6 grup po około 25 osób – w tym 4 grupy zorganizowane z przedszkola nr 391 przy ul Czerniakowskiej 20A oraz 2 grupy otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Spacery będą odbywały się w przestrzeni publicznej w okresie III-VI. 2018, będą trwać ok 1,5h każdy. Uczestnicy spacerów otrzymają karty zadań oraz będą samodzielnie rozwiązywać zadania i zagadki związane z miejscami mijanymi w czasie spaceru.

Proponowane tematy zabawnych spacerów:
- Dawnych zabaw czar w Promenadzie
- Tatrzańskie klimaty na Mokotowie - Tajemnice Parku Morskie Oko
- Szpiegowskie historie - Park Sielecki i jego otoczenie
- Boso ale w ostrogach - folklor czerniakowski

Projekt zakłada następujące formy promocji :
- kolportaż plakatów w przedszkolach, szkołach podstawowych, miejscach użyteczności publicznej
- umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz FB Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz FB projektu
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest zaszczepienie w najmłodszych mieszkańcach dzielnicy zainteresowania swoim otoczeniem, pobudzenia ciekawości świata. Projekt ponadto zachęcająca mieszkańców do aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu w gronie rodzinnym i wspólnego poznawania Mokotowa. Mieszkańcy Mokotowa często nie są świadomi historii związanych z miejscami, przy których mieszkają, a na miejsca rodzinnych spacerów wybierają obszary w sąsiadujących dzielnicach (głównie Śródmieście, Wilanów). Dodatkową zaletą jest możliwość wielokrotnego wykorzystania kart zadań przygotowanych w projekcie do samodzielnych spacerów po dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt prowadzącego spacer: 150 zł/1,5h: 150*4*6=3600 zł
• 150 zł/1,5 spacer * 4 spacery* 6 grup = 3600 zł

Przygotowanie tras, kart pracy i map: 6000 zł
• Opracowanie merytoryczne tras i kart zadań – 500zł * 4 – 2000 zł
• Opracowanie graficzne kart zadań – 500zł *4 – 2000 zł
• Skład i druk kart pracy 150 egzemplarzy (po 3 stron w kolorze) * 4 trasy - 2000zł

Promocja: 1150 zł
• Projekt i skład plakatu - 500 zł
• Wydruk 100 plakatów format A2 - 500 zł
• Dystrybucja plakatów – 10h*15 zł/h - 150 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
10 750,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

06.03.2017 13:28
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany