„Wiem więcej lokalnie” – sieć tablic informacyjnych

870
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Tadeusz Rudzki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
24 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • informacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt przewiduje stworzenie sieci 20 tablic informacyjnych w naszej dzielnicy w celu poprawy obiegu niezależnej informacji lokalnej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dokładna lokalizacja gablot w każdej z części dzielnicy zostanie wskazana przez właściwe rady osiedli do końca 2017 roku.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje stworzenie sieci 20 tablic informacyjnych w naszej dzielnicy w celu poprawy obiegu niezależnej informacji lokalnej.
Opis projektu
Projekt zakłada utworzenie sieci 20 tablic informacyjnych na terenie całej dzielnicy. Po trzy gabloty znajdą się na Gocławiu, Grochowie Południowym, Grochowie Północnym i Saskiej Kępie, zaś po dwie na Grochowie Centrum, Grochowie-Kinowej, Kamionku i Przyczółku Grochowskim. Tablice będą znajdować się w wolnostojących zewnętrznych gablotach.

Kluczykami do gablot dysponować będą rady osiedli (samorządy mieszkańców), które będą odpowiedzialne za zamieszczanie informacji na temat swojej pracy oraz innych ważnych spraw lokalnych. Rady osiedli będą miały prawo udostępniania przestrzeni organizacjom pozarządowym i mieszkańcom, ale wyłącznie na cele niekomercyjne. Zabronione będzie wywieszanie materiałów oznaczonych logotypami partii politycznych i wykorzystywanie tablic do prowadzenia kampanii wyborczych (dopuszczalne jedynie informacje o wyborach wraz z listą kandydatów).

Na tablicach mogłyby znajdować się ogłoszenia o konsultacjach społecznych, informacje o pracy rady osiedla, inicjatywach lokalnych, budżecie partycypacyjnym, spotkaniach z burmistrzem, dyżurach radnych i rad osiedli, ale także np. wybrane artykuły z lokalnej prasy. Obowiązkowe będzie zamieszczenie informacji o terminach i miejscu dyżurów rady osiedla, a także mapka z zasięgiem działania danej rady osiedla.

Liczba 2 lub 3 gablot na jedną część dzielnicy sprawi, że będą one łatwiej dostępne niż, gdyby każda część dysponowała tylko 1 gablotą. Z drugiej strony tak niewielka liczba pozwoli na łatwe utrzymanie spójności informacji i ich aktualności. Wybór konkretnego modelu gabloty zostanie ustalony z Wydziałem Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy oraz ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.
Lokalizacja gablot części w kosztorys projektu
Uzasadnienie realizacji projektu
Na terenie dzielnicy brakuje ogólnodostępnej przestrzeni na informacje ważne dla lokalnej społeczności. Miejsca ogólnodostępne szybko zapełniają się reklamami, a zamykane tablice dostępne są głównie na terenach spółdzielni mieszkaniowych. Specjalne tablice, pod opieką rad osiedli, pozwolą stworzyć dodatkowe źródło niezależnej informacji lokalnej, która będzie łatwo dostępna dla mieszkańców – także dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Jednocześnie projekt przyczyni się do wzmocnienia kontaktów pomiędzy radami osiedli, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup i montaż 20 zewnętrznych wolnostojących jednodrzwiowych zamykanych gablot informacyjnych: 20 x 2 000 PLN = 24 000 PLN
Lokalizacja tablic:
Przyczółek Grochowski: 1. Przy chodniku prowadzącym od Al. Stanów Zjednoczonych do ul. Ostrzyckiej. 2. Północno-zachodni narożnik skrzyżowania Kwarcianej i Cyrklowej.
Grochów Centrum: 1. Okolice przystanku "Szaserów Szpital 02". 2. Okolice przystanku "Podskarbińska 02".
Saska Kępa: 1. Południowo-wschodni narożnik skrzyżowania Walecznych i Międzynarodowej. 2. Okolice przystanku "Afrykańska 02". 3. Trawnik na północno-wschodnim narożniku skrzyżowania Obrońców i Francuskiej.
Kamionek: 1. Trawnik przed "Biedronką" na rogu Mińskiej i Grochowskiej. 2. Północno-wschodni narożnik skrzyżowania Kinowej i Waszyngtona.
Gocław: 1. Południowo-zachodni narożnik skrzyżowania "Bora" i Abrahama. 2. Północno-zachodni narożnik skrzyżowania "Bora" i Fieldorfa (koło kiosku). 3. Pętla autobusowa "Gocław".
Grochów Kinowa: 1. Południowo-wschodni narożnik skrzyżowania Kinowej i Waszyngtona. 2. Południowo-zachodni narożnik skrzyżowania Grenadierów i alei Stanów Zjednoczonych. Grochów Północny: 1. Okolice przystanku "Chłopickiego 03". 2. Północno-zachodni narożnik skrzyżowania Grochowskiej i Wspólnej Drogi. 3. Pętla tramwajowa "Gocławek".
Grochów Południowy: 1. Północno-wschodni narożnik skrzyżowania Majdańskiej i Stockiej. 2. Północno wschodni narożnik skrzyżowania Znicza i Filomatów. 3. Koło ławki na trawniku przy pętli autobusowej "Witolin".
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
24 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

18.03.2017 12:39
Autor projektu
18.03.2017 23:47
Autor projektu
26.04.2017 12:49
Koordynator w dzielnicy Praga-Południe
26.04.2017 12:51
Koordynator w dzielnicy Praga-Południe
26.04.2017 12:52
Koordynator w dzielnicy Praga-Południe
26.04.2017 12:56
Koordynator w dzielnicy Praga-Południe
26.04.2017 12:58
Koordynator w dzielnicy Praga-Południe
05.05.2017 15:16
Koordynator w dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany