Mokotowska akademia młodego przyrodnika.

1408
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 3
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
10 750 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 310 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada przeprowadzenie 4 zajęć plenerowych dla 6 grup 25-osobowych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w scenerii przyrodniczych terenów Mokotowa (Park Promenada, Park Morskie Oko, Park Sielecki). Projekt ma za zadanie przybliżyć dzieciom walory przyrodnicze miasta, a także zaznajomić z zagadnieniami ich wykorzystania i ochrony.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
21.01.2019 09:38

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono terenowe zajęcia dla dzieci.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotowa

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 3
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dolny Mokotów - przyrodnicze obszary Sielc
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dolny Mokotów - w szczególności Park Promenada, Park Morskie Oko, Park Sielecki

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie 4 zajęć plenerowych dla 6 grup 25-osobowych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w scenerii przyrodniczych terenów Mokotowa (Park Promenada, Park Morskie Oko, Park Sielecki). Projekt ma za zadanie przybliżyć dzieciom walory przyrodnicze miasta, a także zaznajomić z zagadnieniami ich wykorzystania i ochrony.
Opis projektu
Projekt zakłada cykl 4 plenerów przyrodniczych na terenie Dolnego Mokotowa (Sielc) przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Każdy plener zorganizowany zostanie dla 6 grup po 25 osób – w tym 4 grupy zorganizowane z przedszkola nr 391 przy ul Czerniakowskiej 20A oraz 2 grupy otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia będą odbywały się w przestrzeni publicznej w okresie wiosny i jesieni 2018, będą trwać ok 2h każdy.
Uczestnicy zajęć będą samodzielnie wykonywać doświadczania (m.in. pomiar zanieczyszczenia powietrza i jakości wody, odkrywka glebowa, zanieczyszczenia gleby), dokonywać obserwacji przyrodniczych z wykorzystaniem prostych narzędzi obserwacyjnych (m.in. lupa, lornetka) i przedmiotów codziennego użytku (m.in. sznurek, taśma, art. spożywcze, plastyczne). Umożliwi to wykorzystanie pomysłów w czasie późniejszych rodzinnych spacerów.

Zajęcia zakończą się zabawą plenerową wykonaną przez same dzieci z wykorzystaniem zebranych elementów przyrodniczych (m.in. ścieżka bosych stóp, naturalna orkiestra, przyrodnicze obrazy, wzory przyrody)

Tematy zajęć koncentrować się będą wokół 4 zagadnień przyrodniczych:
- Woda – Co pływa w rzece w środku miasta
- Powietrze - Smog czy smok – czym oddychamy
- Zwierzęta i rośliny– Ptaki, ssaki i….robaki - gdzie kto mieszka.
- Ziemia – Jak nie utonąć w śmieciach

Projekt zakłada ponadto następujące formy promocji :
- kolportaż plakatów w przedszkolach, szkołach podstawowych, miejscach użyteczności publicznej
- umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz FB Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz FB projektu


Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest zaznajomienie najmłodszych mieszkańców z walorami przyrodniczymi Mokotowa i z problemami i specyfiką przyrodniczą miasta. Dzieci poznają przy okazji praktyczne sposoby, w jaki same mogą chronić przyrodę i dbać o nią, a także jak ją samodzielnie poznawać wykorzystując proste narzędzia i przedmioty.
Forma zajęć plenerowych, podczas których dzieci samodzielnie wykonają szereg doświadczeń i obserwacji zachęci je do dalszych samodzielnych eksperymentów i rozbudzi chęć zdobywania wiedzy o środowisku. Ponadto będzie promować aktywne sposoby spędzenie czasu w gronie rodzinnym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt prowadzącego: 4800 zł
• 200 zł/2h zajęć * 4 zajęcia* 6 grup = 4800 zł

Materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie doświadczeń i obserwacji: 4800
• 200 zł/zajęcia *4zajęcia*6 grup =4800 zł

Promocja: 1150 zł
• Projekt i skład plakatu - 500 zł
• Wydruk 100 plakatów format A2 - 500 zł
• Dystrybucja plakatów – 10h*15 zł/h - 150 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
10 750,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

06.03.2017 13:04
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany