Break Away - oderwij się i wskocz na scenę!

1690
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wesoła
Obszar 1 Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska, Centrum, Groszówka, Grzybowa, Zielona
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
21 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Popularyzacja sztuki wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Promocja zdrowego stylu życia i właściwych wzorców zachowań.
Zachęcanie do uczestniczenia w codziennej aktywności.
Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności
i indywidualnych zainteresowań.
Spotkania i warsztaty z udziałem instruktorów w zakresie teatru, tańca, muzyki.
Wzajemna współpraca, szacunek, motywowanie się.
Publiczna prezentacja rezultatów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wesoła
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 1 Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska, Centrum, Groszówka, Grzybowa, Zielona
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
ul. Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa - Wesoła
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy to samorządowa instytucja kultury, która powstała w 1984r. z inicjatywy mieszkańców, w gmachu wybudowanym ich własnymi rękami.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Popularyzacja sztuki wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Promocja zdrowego stylu życia i właściwych wzorców zachowań.
Zachęcanie do uczestniczenia w codziennej aktywności.
Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności
i indywidualnych zainteresowań.
Spotkania i warsztaty z udziałem instruktorów w zakresie teatru, tańca, muzyki.
Wzajemna współpraca, szacunek, motywowanie się.
Publiczna prezentacja rezultatów.

Opis projektu
Zadanie będzie realizowane w Ośrodku Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Do udziału w projekcie zostaną zaproszone dzieci i młodzież z terenu Wesołej w wieku 7-16 lat. Zadanie będzie polegało na zebraniu grupy dzieci, młodzieży oraz wykonaniu z nimi, przy udziale instruktorów, projektu polegającego na stworzeniu grupy teatralno-tanecznej i przygotowaniu z nimi występu finałowego.
Jest to projekt edukacyjny z dziedziny kultury i sztuki przekazujący wiedzę na temat nowych możliwości kreacji w tej formie sztuki. Jest programem teatralno-tanecznych form aktywności ruchowej, propozycją rozwijania wielokierunkowych zainteresowań wśród młodych ludzi. Ma na celu otworzyć dzieci i młodzież na inne formy komunikacji, zapoznając z pozawerbalnym językiem teatru i tańca, przy współpracy z artystami, aktorami i tancerzami uprawiającymi różne formy sztuki.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty i zajęcia. Będą one łączone z nauką aktorstwa, rytmiki, śpiewu, nauką gry na instrumentach, oraz ogólnymi ćwiczeniami ruchowymi. Rozwijana będzie także motywacja oraz pewność siebie, a wszystko to w formie dobrej zabawy. Zapoznani zostaną z elementami gry aktorskiej i stylami tańca jak: Współczesny, Jazz, Hip-Hop, Break Dance oraz innych technik tak by umożliwić uczestnikom pełen rozwój artystyczno-sportowy. Dzieci i młodzież będą mogły nie tylko aktywnie spędzić czas i nauczyć się nowych układów tanecznych, gry aktorskiej czy poruszania po scenie , ale poprzez taneczne zabawy ruchowe ukształtują sylwetkę, poprawią koordynację ruchową, uelastycznią mięśnie i ścięgna oraz zbudują świadomość zdrowego stylu życia. Całość projektu zakończy się Etiudą taneczną, spektaklem wszystkich grup podczas finału (pikniku plenerowego).
Do projektu zostaną zaproszeni artyści z różnych form edukacji artystycznej m.in. muzycy, tancerze, aktorzy teatralni, wokaliści.
Projekt ten ma rozwinąć wśród uczestników poczucie piękna i estetyki, chęci uczestniczenia w kulturze, umiejętności bycia twórcą i widzem oraz świadomości pojmowania tańca, ruchu scenicznego jako sztuki. Ma nauczyć postrzegania sztuki całościowo.
Dzieci i młodzież zdobędą profesjonalne przygotowanie sceniczne a powstałe grupy staną się wizytówką dzielnicy i ich chlubą.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dotychczasowe doświadczenia w pracy z poszczególnymi grupami miejscowych dziewcząt i chłopców przekonują, że program edukacyjny, w którym główne miejsce zajmie teatr-taniec-śpiew pozwoli odbudować w młodych ludziach zachwiane poczucie własnej wartości, wyzwolić pozytywne wzorce moralno-etyczne i tym samym wyrobić właściwe postawy prospołeczne. Uczestnicy projektu będą mieli sposobność podniesienia własnej samooceny, kreatywnego i twórczego myślenia, zwiększenia sprawności fizycznej, umiejętności współpracy w grupie (mocne zaangażowanie w samodoskonalenie całkowicie niweluje skłonność do samozatruwania).
Dlatego tworzenie grup młodych osób i zachęcenie do podejmowania wspólnych inicjatyw może pomóc wyjść z domu, uczyć pracy i zachęcić do wspólnego działania, czerpania wiedzy z doświadczeń innych dla własnego rozwoju.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynagrodzenia dla osób prowadzących ( reżyser, instruktorzy, aktorzy, wokaliści, muzycy ): 25 spotkań x 4 h(140 zł / 1h) - 14000 zł
Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie, obsługę techniczną w trakcie oraz sprzątanie po zajęciach 100 h x 20 zł - 2000 zł
Materiały promocyjne ( w tym plakaty i ulotki) – 500 zł
Mata-scena taneczna - 1000 zł
Obsługa muzyczna: Dj, zespół muzyczny, akustyk - 2000 zł
Dokumentacja (fotograficzna/filmowa): film, zdjęcia, postprodukcja - 1500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
21 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Modyfikacje

23.01.2017 18:20
Autor projektu
23.01.2017 18:44
Autor projektu
23.01.2017 18:55
Autor projektu
23.01.2017 19:07
Autor projektu
23.01.2017 19:28
Autor projektu
30.01.2017 15:09
Koordynator w dzielnicy Wesoła
31.05.2017 14:49
Koordynator w dzielnicy Wesoła
31.05.2017 15:29
Koordynator w dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany