Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego

2333
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 9
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
266 500 zł
Kategoria
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 421 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
zabezpieczenie rezerwatu przed wjazdem samochodów, schody na plażę i z ul. Statkowskiego, zarybianie sandaczem i węgorzem, przeprawa łodzią przez Jeziorko, nasadzenie drzew, żywopłotu, instalacja kopuł wiklinowych, koszenie łąk, rejsy i wycieczki edukacyjne, sprzątanie terenu i opróżnianie koszy, wc, likwidacja wysypisk, Strażnik Jeziorka Czerniakowskiego, strona www fb, warsztaty etnologiczne, wystawa edukacyjna

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
06.07.2021 14:59

W ramach projektu w roku 2018 teren wokół jeziorka był na bieżąco porządkowany – poza sprzątaniem. Wykoszono 10 ha nawłoci, zostały ustawione toalety.

W roku 2019 zawarto umowę na usługi ochrony Jeziorka Czerniakowskiego. Ustawiono szlabany, przenośne toalety. Wykonano prace remontowe pomostów oraz nasadzenia drzew. Zrealizowano spacery ornitologiczne. Do wykonania pozostała budowa schodów - prace powinny zostać wykonane w roku 2021.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 9
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną: rejon ulic: Wolicka, Czerniakowska, Bernardyńska, Gołkowska, Statkowskiego, Santocka, Kaloryczna, Jeziorna, Augustówka, Antoniewska)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie, znajduje się w 100% na terenie należącym do m. st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
zabezpieczenie rezerwatu przed wjazdem samochodów, schody na plażę i z ul. Statkowskiego, zarybianie sandaczem i węgorzem, przeprawa łodzią przez Jeziorko, nasadzenie drzew, żywopłotu, instalacja kopuł wiklinowych, koszenie łąk, rejsy i wycieczki edukacyjne, sprzątanie terenu i opróżnianie koszy, wc, likwidacja wysypisk, Strażnik Jeziorka Czerniakowskiego, strona www fb, warsztaty etnologiczne, wystawa edukacyjna
Opis projektu
Ogłoszenie otwartego konkursu dla NGO na powierzenie zadania publicznego:

1. Zabezpieczenie rezerwatu przed nielegalnym wjazdem pojazdów poprzez ustawienie szlabanów i poprawę ustawienia słupków ograniczających skrajnię ulic graniczących z rezerwatem
2. Budowa drewnianych schodów na plażę przy ul. Jeziornej i schodów prowadzących z nasypu ul. Statkowskiego za mostem, w prawo w kierunku przystani wędkarskiej. Budowa 12 ciągów stopni drewnianych w wąwozikach erozyjnych skarpy prowadzących do pomostów wzdłuż ul. Jeziornej
3. Uruchomienie przeprawy łodzią rekreacyjną o napędzie siłą ludzkich mięśni poprzez pedałowanie pasażerów na stacjonarnym rowerze i zastosowaniu jako pędnika bocznych kół łopatkowych, w miejscu dawnego mostu na wysokości ul. Goraszewskiej. Drewniany tradycyjny prom ma działać w czasie pogody: maj, czerwiec, wrzesień, październik: w weekendy, w lipcu i sierpniu codziennie w godzinach: od 12 do 20
4. Działania ochronne dla świata zwierząt i roślin:
a. zarybianie podchowanym narybkiem sandacza (1000 szt) i węgorza (1500 szt)
b. utrzymywanie naturalnych łąk poprzez koszenie ok. 10 ha
c. odbudowa naturalnego drzewostanu łęgowego i grądowego poprzez nasadzenie 250 szt.drzew rodzimych gatunków
d. nasadzenie żywopłotu z dzikiej róży (2 tyś szt. sadzonek rosa canina) wzdłuż ul. Jeziornej na odcinku ok 500 m
e. nasadzenie 4 kopuł wiklinowych o średnicy ok. 6 m po zachodniej stronie Jeziorka
f. konserwacja, czyszczenie, remonty zainstalowanych nad Jeziorkiem 60 budek lęgowych dla ptaków, karmników dla ptaków i zwierząt i pływającej platformy lęgowej dla rybitw
5.Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin i mieszkańców.:
a. realizacja 50 rejsów
b. realizacja 50 wycieczek
6. Utrzymanie czystości i porządku w Rezerwacie:
a. bieżące utrzymanie czystości terenu ze śmieci rozproszonych i opróżnianie 100 koszy na śmieci, sprzątanie terenu rezerwatu i otuliny z wysypisk i wywóz odpadów
b. wynajem i serwis wc: 4 szt.
c. konserwacja i uzupełnianie uszkodzonej infrastruktury
7. Zatrudnienie Strażnika Jeziorka Czerniakowskiego, kierującego realizacją projektu i monitorującego stan rezerwatu podczas patroli. Kontrola stanu ścieżki, nadzór nad utrzymaniem czystości, drobne naprawy, interwencje do organów porządkowych. Relacje na FB.
8. Utrzymanie i administrowanie stroną internetowa ścieżki i FB, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych
9. Przeprowadzenie kwerendy i warsztatów etnologicznych, Tymczasowy Zakład Fotograficzny, album
10. Wykonanie wielkoformatowej wystawy edukacyjnej pt.: Przyroda Jeziorka Czerniakowskiego i plakietek pamiątkowych dla uczestników zajęć edukacyjnych
Uzasadnienie realizacji projektu
Brak schodków w ciągach pieszych na skarpie powoduje erozję terenu, utrudnia komunikację i stanowi zagrożenie dla użytkowników.
Prom będzie stanowił wielką atrakcję i pełnił rolę edukacyjną
Zarybianie jest potrzebne ze względu na deficyt drapieżników.
Aby zapobiec pożarom łąk należy wykaszać nieużytki.
Aby powrócił las należy dosadzić drzewa.
Różany żywopłot stworzy barierę optyczną w najwęższym pasie terenu rezerwatu
Kopuły wiklinowe są bardzo oczekiwane.
Sprzątnięcie wysypisk śmieci i ustawienie WC jest konieczne.
Należy utrzymywać w dobrym stanie infrastrukturę.
Realizacja działań edukacyjnych podniesie poziom kultury użytkowników.
Strażnik jest gwarancją skuteczności projektu.
Wystawa przyniesie efekt edukacyjny.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Zabezpieczenie rezerwatu przed nielegalnym wjazdem pojazdów poprzez ustawienie szlabanów i poprawę ustawienia słupków ograniczających skrajnię ulic graniczących z rezerwatem - 16 000 zł
2. Budowa drewnianych schodów na plażę przy ul. Jeziornej na wysokości ul. Kąpielowej i schodów prowadzących z nasypu ul. Statkowskiego za mostem, w prawo w kierunku przystani wędkarskiej. Budowa 12 ciągów stopni drewnianych w wąwozikach erozyjnych skarpy prowadzących do pomostów wzdłuż ul. Jeziornej - 22 000 zł
3. Uruchomienie przeprawy łodzią w miejscu dawnego mostu na wysokości ul. Goraszewskiej. Drewniany tradycyjny prom ma działać w czasie pogody: maj, czerwiec, wrzesień, październik: w weekendy, a w lipcu i sierpniu codziennie w godzinach: od 12 do 20 - zatrudnienie przewoźnika 15 500 zł + koszt wypożyczenia łodzi: 10 000 zł = 25500 zł
4. Działania ochronne dla świata zwierząt i roślin:
a. zarybianie podchowanym narybkiem sandacza (1000 szt) i węgorza (1500 szt) - 15 000 zł
b. utrzymywanie naturalnych łąk poprzez koszenie ok. 10 ha - 10 000 zł
c. odbudowa naturalnego drzewostanu łęgowego i grądowego poprzez nasadzenie ok. 250 szt.drzew wraz z zabezpieczeniem nasadzeń przed zgryzaniem przez zwierzęta - 10 000 zł
d. nasadzenie żywopłotu z dzikiej róży (2 tyś szt. sadzonek rosa canina) wzdłuż ul. Jeziornej na odcinku ok 500 metrów - 5000 zł
e. nasadzenie 4 kopuł wiklinowych o średnicy ok. 6 m - 14000 zł
f. konserwacja, czyszczenie, remonty zainstalowanych nad Jeziorkiem 60 budek lęgowych dla ptaków, karmników dla ptaków i zwierząt i pływającej platformy lęgowej dla rybitw - 5000 zł
5.Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin i mieszkańców.:
a. wypożyczenie łódek i sprzętu ratunkowego (koła, kamizelki, rzutki) 50 h x 150 zł = 7500 zł
b. zatrudnienie dwóch przewodników: 50 rejsów x 200 zł x 2 os = 20 000 zł
c. obstawa WOPR: 50 rejsów x 150 zł = 7500 zł
d. zatrudnienie przewodnika na wycieczki: 50 wycieczek x 200 zł = 10 000 zł
e. zatrudnienie koordynatora działań edukacyjnych: 3000 zł
6. Utrzymanie czystości i porządku w Rezerwacie:
a. bieżące utrzymanie czystości terenu ze śmieci rozproszonych i opróżnianie koszy, sprzątanie terenu rezerwatu i otuliny z wysypisk i wywóz odpadów - 12 000 zł
b. wynajem i serwis wc: 4 szt.= 12 000 zł
c. konserwacja i uzupełnianie uszkodzonej infrastruktury - 5 000 zł
7. Zatrudnienie Strażnika Jeziorka Czerniakowskiego, kierującego realizacją projektu i monitorującego stan rezerwatu podczas patroli. Kontrola stanu ścieżki, nadzór nad utrzymaniem czystości, drobne naprawy, interwencje do organów porządkowych. Relacje na FB. 30 000 zł
8. Utrzymanie i administrowanie stroną internetowa ścieżki i FB, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych - 3000 zł
9. Kwerenda etnologiczna wspomnień mieszkańców Czerniakowa, Sadyby i Siekierek o życiu i historiach z nad Jeziorka Czerniakowskiego (3 m-ce) i wydanie albumu pamiątkowego w nakładzie 500 szt. Tymczasowy Zakład Fotograficzny - 4 odsłony: 24 000 zł
10 .Wykonanie wielkoformatowej wystawy edukacyjnej i plakietek pamiątkowych dla uczestników zajęć edukacyjnych - 10 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
266 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
opróżnianie koszy na śmieci: 100 szt x 10 zł x 12 mc = 12 000 zł
konserwacja i utrzymanie infrastruktury = 10 000 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
22 000,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

27.04.2017 10:48
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów
27.04.2017 10:50
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów
01.06.2017 11:28
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Witam! od dwóch lat głosuję na projekty : "Ścieżka dla jeziorka Czerniakowskiego". W tym roku też zamierzałem....ale moje duże wątpliwości budzi budowa przystani promowej i sama przeprawa promowa. Po pierwsze jeziorko jest tak małe, że w piętnaście minut można znaleźć się na drugiej stronie... po drugie budowa i wejście na prom zdegraduje i tak mocno zniszczoną w tym miejscu skarpę (podejrzewam że będzie to obok dawnego kolektora ściekowego). Jestem zdecydowanie przeciwny takiemu rozwiązaniu. Uważam, że te 25.000 zł można wykorzystać o wiele trafniej. Np: rozebranie dawnych pryszniców przy plaży - bądź ich odnowienie i uruchomienie. Pozdrawiam Tadek
  Mieszkaniec10334  01.02.2017 17:00
  • nie upieram się przy tym punkcie, to propozycja atrakcji, która pozwala ominąć most w małej pętli. A gwoli wyjaśnienia: drewniany prom 12-osobowy, tradycyjny bez silnika, napędzany ręcznie przez przewoźnika, dokładnie taki sam jaki był na Jeziorku za dworkiem do lat 50 XX w., nie potrzebuje żadnej przystani, cumuje do brzegu, pasażerowie wsiadają z drewnianego pomostu brzegowego o wymiarach 2 x 3 m, aby nie niszczyć skarpy budujemy drewniane schodki- opisane w tym projekcie. Dzisiaj w tym miejscu jest mówiąc bardzo delikatnie "ubikacja". Mój pomysł polega na tym żeby wprowadzać delikatne zmiany, które podnoszą wartość i atrakcyjność miejsca, nie niszcząc przyrody. Proszę ocenić jak w minionym roku na jesieni naprawialiśmy skarpę przy plaży. 1000 m2 faszynady + 600 ton piasku. W sprawie infrastruktury na działce plażowej, np. prysznicy, nic nie można zrobić dopóki nie zakończy się spór sądowy pomiędzy Miastem a WOPR-em o to kto włada tą działką. Przemek Pasek
   Mieszkaniec1345  04.02.2017 19:28 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany