Miasteczko Ruchu Drogowego

994
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ursynów
Ursynów Wysoki Północny
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
304 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Miasteczko RD to miniatura elementów drogowych z ulicami , skrzyżowaniem, rondem oraz znakami. Wszystko po to aby odwzorować rzeczywiste warunki ruchu drogowego. Dzięki zabawie w miasteczku, dzieci i młodzież w łatwy i bezpieczny sposób pozna podstawy bezpiecznego zachowania się na drodze a dyrektorzy szkół zyskali by miejsce do egzaminowania na KR.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Ursynów Wysoki Północny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren w parku im. R. Kozłowskiego. działka nr 5/3, Część działki miejskiej nr 5/3 obręb 11001 o powierzchni 1 225 m2 (35 m2 x 35 m2)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działka miejska nr 5/3 o powierzchni 1 225 m2 na tyłach Kopy Cwila, cześć Parku im. Kozłowskiego
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Miasteczko RD to miniatura elementów drogowych z ulicami , skrzyżowaniem, rondem oraz znakami. Wszystko po to aby odwzorować rzeczywiste warunki ruchu drogowego. Dzięki zabawie w miasteczku, dzieci i młodzież w łatwy i bezpieczny sposób pozna podstawy bezpiecznego zachowania się na drodze a dyrektorzy szkół zyskali by miejsce do egzaminowania na KR.
Opis projektu
Projekt miasteczka ruchu drogowego zakłada realizację inwestycji w miejscu istniejącego placu o nawierzchni bitumicznej po jego wcześniejszej rozbiórce. Projekt ciągów komunikacyjnych będzie tak wykonany by maksymalnie wykorzystać dostępny teren i zminimalizować ewentualne nakłady. Nieunikniona będzie budowa ścieżek dostosowanych do wymogów ruchu rowerowego. Projekt zakłada wykonanie(w dostosowaniu do możliwości terenowych):
1 utwardzenie planowanych ścieżek rowerowych,
2 zbudowanie ronda,
3 wykonanie przejazdów,
4 namalowanie znaków poziomych,
5 zakupienie tablic znaków pionowych,
6 wykonanie elementów toru sprawnościowego.
Miasteczko ruchu drogowego musi zawierać co najmniej:
1. Skrzyżowania różnego rodzaju:
a) równorzędne,
b) drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogą podporządkowaną,
podporządkowane,
c) o ruchu okrężnym,
d) z sygnalizacją świetlną,
e) z tzw. łamanym pierwszeństwem (oznakowanie T-6a/T-6c)
2. Drogi jednokierunkowe i dwukierunkowe o jednym i dwóch pasach ruchu
|w każdym kierunku
3. Chodnik/i wraz z przejściami dla pieszych o ruchu niekierowanym, w tym jedno
na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu w danym kierunku
4. Ścieżkę/i rowerowe wraz z przejazdami rowerowymi o ruchu niekierowanym
oraz pas rowerowy ze śluzą rowerową
5. Oznakowanie pionowe w postaci znaków związane z odpowiednią infrastrukturą
drogową:
a) wszystkie znaki ostrzegawcze.
6. 3 szt. stojaków na rowery
7. 4 szt. ławek
8. 4 szt. koszy na śmieci
9. 2 szt. latarni solarnych
10. Tablica z regulaminem
11. Ogrodzenie z dwoma furtkami ok. 140 mb
Uzasadnienie realizacji projektu
Powstanie MRD jest wynikiem potrzeb jakie wynikają z potrzeby umiejętności jazdy na rowerze, znajomości przepisów ruchu drogowego . Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego występują podczas realizacji planów wychowawczych, wychowania komunikacyjnego oraz podczas zdobywania karty rowerowej. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach praktycznych, które odbywały by się tymczasowych ścieżkach rowerowych, a nabywane umiejętności były trwałe i z powodzeniem
podnosiły bezpieczeństwo dzieci na drodze. Tego typu lekcje w znaczący sposób podnosiły by atrakcyjność i efektywność nauczania zasad ruchu drogowego, stwarzały możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Powstałe miasteczko ruchu drogowego stworzy miejsce do sprawdzenia umiejętności na kartę rowerową.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Budowa miasteczka ruchu drogowego;
Projekt – 20 000 zł
Projekt oraz wykonanie instalacji en. dla sygnalizacji –15 000 zł
Przygotowanie terenu pod nawierzchnię bitumiczną, roboty ziemne - 20 000 zł
Położenie nawierzchni bitumicznej, wypełnienie terenu między uliczkami z montażem oświetlenia solarnego - 100 000 zł
Postawienie niskiego ogrodzenia, zainstalowanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, przejść dla pieszych. małej architektury sterowania - 140 000 zł
Oznakowanie graficzne zgodne z systemem opracowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej - 2 000 zł,
Ławki, kosze, stojaki na rowery, tablica z regulaminem - 7 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
304 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Sprzątanie, przeglądy, konserwacje, energia
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
10 000,00 zł

Modyfikacje

21.03.2017 23:27
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany